Vítáme Vás na stránkách projektu Transformace  péče o ohrožené děti a mládež

Pardubický kraj je v současné době zřizovatelem osmi pobytových zařízení pro děti a mládež v oblasti školství a zdravotnictví. Do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ je zapojeno všech osm organizací, konkrétně: Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy.
 
Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem.
V rámci transformačních plánů bude definováno využití a přesměrování personálních, materiálních kapacit a finančních zdrojů, vytvořen systém podpory rodin a síť terénních a ambulantních služeb pro potřeby ohrožených dětí a rodin.
 
Pardubický kraj vedly k zapojení do projektu především legislativní změny vedoucí k úbytku dětí v zařízeních, šance na uplatnění stávajících zaměstnanců a zajištění širší podpory ohroženým dětem.

 
Hlavní aktivity projektu:

  1. Zpracování analýz
  2. Vzdělávací kurzy
  3. Komunikační strategie
  4. Podpora tvorby transformačních plánů 

Dodatečná aktivita:

Pardubický kraj využil možnosti prodloužit dobu trvání projektu do 30. 4. 2017 a bude realizovat následující aktivity:
  • Vzdělávání cílových skupin projektu
  • Zpracování dokumentací, metodik a pracovních postupů pro nově vzniklé nebo transformované služby
  • Komunikační strategie - jednání u kulatých stolů, tisk letáků pro nově vzniklé služby
  • Zpracování krajské strategie pro oblast péče o ohrožené děti a mládež
  • Zahraniční stáže v partnerských regionech Pardubického kraje