Kraj chce být připravený na změny v péči o ohrožené děti

Pardubice (26. 2. 2014) – V aule gymnázia v Mozartově ulici se setkali odborníci na sociální služby a péči o ohrožené děti a mládež. Přibližně stovka účastníků konference diskutovala o současných trendech i prvních praktických zkušenostech s přerodem pobytových zařízení na centra se širokým spektrem služeb.
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravuje v této oblasti už na letošní rok návrh nového zákona.
Ten reaguje na dlouholetou kritiku České republiky ze strany Výboru pro práva dítěte OSN. Pardubický kraj chce být jako jeden z prvních připravený na nové podmínky.
 
„V rámci právě zahájeného projektu máme 14 měsíců na to se společně s odborníky poradit, jak se naše zařízení vyrovnají s klesajícím zájmem o pobytové služby a co dalšího budou moci rodinám a ohroženým dětem nabídnout,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval:  „Máme možnost
a prostředky měnit věci k lepšímu i u tak křehké záležitosti, jako pomoc dětem a věřím, že toho smysluplně využijeme.“ Předpokládaná hodnota projektu je 8,2 milionu korun a spolufinancují ho Evropský hospodářský prostor a Pardubický kraj.
 
V Pardubickém kraji je celkem osm pobytových zařízení pro děti a mládež (dětské domovy a kojenecké ústavy), která se budou podílet na přípravě své přeměny a za pomoci odborníků zpracují své transformační plány. Měla by se připravit na situaci, kdy by počet pobytových klientů klesl až na polovinu současných kapacit. Už nyní je na 74 procentech.
 
 „Naším cílem není jen sepisovat plány, ale zajistit takový systém služeb, díky kterému ohrožené děti v životě obstojí. Velký rozvoj očekáváme v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb, kdy s určitou pomocí mohou děti zůstat ve své původní rodině. Na druhém místě je náhradní rodinná péče u pěstounů a až nakonec pobyt v zařízení komunitního typu,“ uvedl radní pro sociální oblast Pavel Šotola.
 
Potřebu malého dítěte najít své ukotvení a připoutání v omezeném okruhu lidí zdůraznil ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje Roman Miletín: „Dítě se musí připoutat, aby se jednou mohlo odloučit
a osamostatnit. A vzorce, které v raném dětství vznikají, ovlivní celý jeho další život.“
 
Jedním z odborných garantů projektu bude například ředitelka Domova Dědina z Opočna Alena Goisová.
Ta jako první začala s transformací pobytových sociálních služeb v České republice a její zkušenosti jsou inspirací pro mnoho dalších poskytovatelů. „V Pardubickém kraji máte velkou vůli na straně osvíceného zřizovatele a můžete být v této oblasti příkladem ostatním,“ řekla Alena Goisová zástupcům domovů a ústavů v našem kraji.
 
Příklady nových trendů v péči o ohrožené děti představili ředitelé Dětského centra Veská a Dětského domova v Holicích. „Zaměřili jsme se například na společné pobyty jednoho nebo obou rodičů s dítětem, kteří jsou v obtížné životní situaci. Množí se i psychiatrické diagnózy maminek, kterým pomáháme s péčí o dítě,“ popsala možnosti nových služeb Markéta Tauberová z Veské. V Holicích se před pár lety dětský domov modernizoval na rodinné byty. „Čtyři rodinné skupiny mají své rozpočty, snaží se šetřit na energiích,
o víkendech společně vaří a nakupují, pomáhají s provozem domácnosti,“ objasnil Ondřej Výborný. Jeho slova přišli na konferenci potvrdit i dva mladí lidé z holického domova. „Režim se hodně změnil, sourozenci bydlí společně, skupiny mají mnohem větší kompetence,“ svěřila se Blanka, která je v domově už 18 let a nyní studuje vysokou školu v Praze. Je samostatná, kromě školy pracuje a má v Praze přítele. V tom je ale mezi ostatními spíš výjimkou. „Jako hlavní problém vidím nedostatek podpory a pomoci mladým lidem po odchodu z dětského domova nebo pěstounské péče,“ konstatovala.
 
 
Projekt Transformace péče o ohrožené děti a mládež je spolufinancovaný z fondů Evropského hospodářského prostoru 2009 - 2014 v rámci programu je CZ04 – Ohrožené děti a mládež, 20 % nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

  • 26.2.2015