Přirozené je vyrůstat v rodině

25. 6. 2015 – Polička – Pardubický kraj a Dětský domov Polička uspořádaly ve středu 24. června dopoledne Kulatý stůl na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné podobě péče o děti v dětském domově, tak zejména o možných změnách, které nyní zástupci domova zpracovávají do podoby transformačního plánu.
 
Dětský domov Polička je zapojený do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Stejně jako v dalších 7 zařízeních zřízených Pardubickým krajem, hledají pracovníci domova cesty, jak nejlépe v následujících letech využít blížící se změny ve prospěch dětí.  „Už nyní děti v našem domově žijí ve 3 tzv. rodinných skupinách, kde ně pečují vždy 2 vychovatelé a jeden asistent pedagoga. Počet dětí v domově se postupně snižuje, současně roste potřeba poskytovat služby
pro pěstouny, nebo naopak pro rodiny tak, aby k nám nové děti z rozhodnutí soudu vůbec nemusely přijít,“ popsala současnou situaci ředitelka Dětského domova Polička paní Miroslava Přiklopilová.


Cílem kraje i tohoto projektu je navrhnout takové změny a systém péče o ohrožené děti, aby v dospělosti lépe obstály v běžném životě. „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu
je však třeba vytvořit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují
i pěstounské rodiny.
A právě dětské domovy či dětská centra s ohledem na snižující se naplněnost a zároveň kvalifikovaný personál mohou být poskytovateli potřebných služeb,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor.


 „Očekáváme, že připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí“, upřesnil Jaroslav Martinů, starosta Poličky.
Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí. 
Dětský domov Polička – kontaktní osoba Miroslava Přiklopilová, ředitelka – tel.: 461 725 471, email: info@ddpolicka.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 24 dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu, v DD Polička žijí v tzv. rodinných skupinách.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie,
tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015 (2012)
a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován KÚ Pardubického kraje a je spolufinancovaný z fondů EHP a Norska 2009 - 2014 v rámci programu CZ-04 Ohrožené děti a mládež, 20% nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Do projektu
je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního
a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

Kulatý stůl Polička

Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka DD Polička


Mgr. Martin Kiss, vedoucí Odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje

  • 25.6.2015