Změna jako příležitost

9. září 2015 – Sezemice – Pardubický kraj a Dětské centrum Veská uspořádaly ve středu 9. září dopoledne jednání u „kulatého stolu“ na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci Sezemic i blízkých Pardubic, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální,diskutovali jak o současné podobě služeb dětského centra, tak zejména o možných změnách, které nyní zástupci centra zpracovávají do podoby transformačního plánu.
 
Dětské centrum Veská je zapojeno do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Stejně jako v dalších sedmi zařízeních zřizovaných Pardubickým krajem, hledají pracovníci centra cesty, jak nejlépe v následujících letech využít blížící se změny ve prospěch dětí. „Tvorba transformačního plánu je příležitostí k dalšímu rozvoji. Jsme zařízení, které svou činnost v posledních letech mění a již nyní nabízíme více služeb pod jednou střechou. Transformační plán nám umožní další posun od pobytových služeb k tzv. ambulantním. Získáme větší prostor pro práci přímo v terénu v rodinách, v přirozeném prostředí rodin biologických i náhradních,“ popsala současnou situaci ředitelka Dětského centra Veská Mgr. Markéta Tauberová.

„Služby Dětského centra Veská jsou nedílnou součástí sítě služeb pro pardubické rodinya počítáme s ním
v rámci komunitního plánování města.  Město Pardubice také vyšlo vstříc aktivitám a potřebám centra a pronajalo první 3 byty pro již "transformované" pobytové služby,“ komentoval spolupráci s centrem náměstek primátora Pardubic, pak Mgr. Jakub Rychtecký.
 
Cílem kraje i tohoto projektu je navrhnout takové změny a systém péče o ohrožené děti, aby v dospělosti lépe obstály v běžném životě. „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu je však třeba vytvořit a posílit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují i pěstounské rodiny. A právě Dětská centra a dětské domovy s ohledem na snižující se naplněnost a zároveň kvalifikovaný personál mohou být poskytovateli potřebných služeb,“ uvedl Ing. Roman Línek MBA, radní a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví.
 
„Očekáváme, že připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní
a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí“, upřesnil Martin Staněk, starosta Sezemic.
 
Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Vznikly také rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 

 
Dětské centrum Veská – kontaktní osoba Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka – tel.: 466 934 001, email: info@dcveska.cz - zdravotnické zařízení pro děti a jejich rodiče a současně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v nepřetržitém provozu.  Poskytuje komplexní péči dětem opuštěným, týraným a dětem se speciálními potřebami od narození až do 18 let, dále nezletilým maminkám s nařízenou ústavní výchovou, specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným, individuální péči těhotným maminkám a maminkám s dětmi v tíživé sociální situaci. Nabízí také možnost dlouhodobých, krátkodobých i denních pobytů a ambulantní a poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015 (2012) a Akčního plánu k naplnění této strategie.
Je iniciován KÚ Pardubického kraje a je podpořený grantem z fondů EHP    2009 - 2014 v rámci programu CZ04 -Ohrožené děti a mládež. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízenía. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

 Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
 


Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka DC Veská


MUDr. Barbora Červíčková, zástupkyně ředitelky DC Veská

 

  • 14.9.2015