Péče o ohrožené děti a mládež se mění

16. září 2015 – Dolní Čermná – V úterý 15. září dopoledne se k diskusi o aktuální situaci v péči o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji sešli zástupci kraje, městyse Dolní Čermná, obce Horní Čermná, místního dětského domova, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální. Jednání u kulatého stolu připravil Dětský domov Dolní Čermná ve spolupráci s Pardubickým krajem a jeho cílem bylo představit nejen současnou podobu péče o děti v dětském domově, ale zejména hovořit o změnách, které nyní zástupci centra zpracovávají do podoby transformačního plánu.
 
Počty dětí, které vyrůstají v tzv. ústavní výchově v dětských domovech v posledních letech, postupně klesají. „Souvisí to s dlouhodobou národní strategií, která preferuje rodinné formy péče o ohrožené děti a mládež. Jedná se o oblast velmi citlivou, a proto se Pardubický kraj rozhodl pro aktivní řešení situace,“ informovala Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast školství,
a dodala: „Přihlásili jsme se do výzvy MPSV. Vznikl projekt, jehož výsledkem budou konkrétní transformační plány pro všech osm zařízení zřizovaných naším krajem a také komplexní koncepce péče v rámci celého kraje zaměřená právě na podporu ohrožených biologických rodin a v neposlední řadě i na pěstouny a hostitelské rodiny.“ 
 
Dětský domov Dolní Čermná je zapojen do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Stejně jako v dalších sedmi zařízeních zřízených Pardubickým krajem, hledají
i pracovníci tohoto domova cesty, jak nejlépe v následujících letech využít probíhající změny ve prospěch dětí. „Jsme domovem tzv. rodinného typu, to znamená, že již nyní děti v našem domově vyrůstají v šesti rodinných skupinách. Ve změnách, které navrhujeme do našeho transformačního plánu, vidíme příležitost. Mimo jiné chceme vytvořit lepší podmínky pro přípravu našich mladých dospělých na odchod do samostatného života, “ popsala současnou situaci ředitelka dětského domova Dolní Čermná Iva Nesvadbová.
„Dětský domov je pro Čermnou takřka nedílnou součástí.  Věřím, že připravované změny budou přínosem pro děti, které v domově aktuálně vyrůstají, a zároveň že posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí,“ popsal svá očekávání Jiří Svoboda, místostarosta městyse Dolní Čermná.
 
Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 
 
 
Dětský domov Dolní Čermná – kontaktní osoba Mgr. Iva Nesvadbová, ředitelka – tel.: 465 393 066, email: dddolcer@ow.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 54 dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu, v DD Dolní i Horní Čermné žijí v 6 tzv. rodinných skupinách.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015 (2012) a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován KÚ Pardubického kraje a je spolufinancovaný z fondů EHP 2009 - 2014 v rámci programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež, 20% nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

Kulatý stůl Dolní Čermná


Mgr. Iva Nesvadbová, ředitelka DD Dolní Čermná


Mgr. Martin Kiss, vedoucí Odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje

Hana Motlová, starostka obce Horní Čermná a Ing. Jiří Svoboda, místostarosta Městyse Dolní Čermná

  • 16.9.2015