Podporujeme děti i celou rodinu

17. září 2015 – Svitavy – Pardubický kraj a Dětské centrum Svitavy uspořádaly ve středu 16. září dopoledne Kulatý stůl na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné podobě péče o děti v dětském centru, tak zejména o možných změnách, které nyní zástupci centra zpracovávají do podoby transformačního plánu.
 
Dětské centrum Svitavy je zapojeno do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Ten reaguje na snižující se počty dětí, které vyrůstají v dětských domovech. „Využili jsme příležitosti řešit problematiku v předstihu. Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu je však třeba vytvořita posílit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují i pěstounské rodiny,“ uvedl Roman Línek, radní a 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví a dodal: „Jsme rádi, že dětské centrum přijalo projekt jako příležitost, protože není řešením jen kopírovat postupy odjinud. Tento projekt je možností využít zkušeností odborníků, kteří denně pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami a postavit služby 
na míru Pardubickému kraji, jednotlivým zařízením a především potřebám dětí samotných.“
 
Stejně jako v dalších sedmi zařízeních zřízených Pardubickým krajem, hledají pracovníci centra cesty, jak nejlépe v následujících letech využít změn ve prospěch dětí. „Spektrum naší činnosti je již dnes poměrně široké, pracujeme s celou rodinou nejen u nás v centru, ale i v jejich vlastním prostředí
a transformace je možností, jak tyto naše snahy rozšířit.  Protože současná podoba našich služeb je převážně pobytového charakteru pro děti, případně jejich doprovod, je naším záměrem poskytovat více služeb komunitnícha ambulantních,“ popsala současnou situaci ředitelka Dětského centra Svitavy paní Drahomíra Votřelová.
 
„Přesto, že zřizovatelem dětského centra je Pardubický kraj, jeho působení zde ve Svitavách vítáme.  Vzájemná spolupráce probíhá v oblasti sociálně právní ochrany dětí, ale i formou partnerství s mnoha  městskými organizacemi. Očekáváme, že připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí“, upřesnil David Šimek, starosta Svitav.
 
Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 

 
Dětské centrum Svitavy – kontaktní osoba Mgr. Drahomíra Votřelová, ředitelka – tel.: 461 535 131, email: reditel@dc-svitavy.cz - poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, případně týraným, které jsou zde umísťovány na základě rozhodnutí příslušných soudů. Poskytuje komplexní péči dětem zdravotně postiženým, které jsou zde umístěné většinou na žádost rodičů či pěstounů. Nabízí krátkodobé pobyty v případě svízelné situace v rodině, jak z důvodů zdravotních či sociálních. Ke krátkodobému pobytu je možno přijmout i matku s dítětem – zácvik rehabilitace, edukace matky v těžké sociální situaci. Kapacita zařízení je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi.

Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015 (2012) a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován KÚ Pardubického kraje a je podpořený grantem z fondů EHP 2009 - 2014 v rámci programu CZ04 -Ohrožené děti a mládež. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. 
a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénníhoa ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.
 Jednání u kulatého stolu ve Svitavách


Mgr. Drahomíra Votřelová, ředitelka DC Svitavy
 

  • 21.9.2015