Aby dětství nebylo prázdným místem v životě

30. září 2015 – Moravská Třebová – Dětský domov Moravská Třebová a Pardubický kraj uspořádaly v úterý 29. září dopoledne pracovní jednání na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální diskutovali jak o současné podobě péče o děti v dětském domově,tak zejména o možných změnách v podobě a typu služeb.
 

Národní strategie ochrany práv dětí jednoznačně preferuje péči rodinnou před formami ústavní výchovy. Již v uplynulých došlo k zásadní humanizaci a organizačním změnám ve většině dětských domovů v České republice. Roste počet pěstounských rodin a také snaha podpořit maximálně rodiny biologické, aby děti své rodiče nemusely vůbec opouštět. Současně se objevuje poptávka po síti terénních a ambulantních služeb pro ohrožené biologické rodiny i pro pěstouny. Proto se Pardubický kraj – jako jeden z prvních v ČR – rozhodl ve svých osmi zařízeních realizovat projekt s názvem „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“.
 „Přejeme si, aby pro děti pobyt v domově nebyl prázdným místem v jejich životě. Děti v našem domově vyrůstají ve dvou rodinných skupinkách, které již nyní připomínají fungování rodiny. Mladí se učí samostatnosti v bytě, který využíváme díky spolupráci s městem. Tento projekt vnímáme jako další příležitost, jak život v domově přiblížit tomu běžnému,“ popsala současnou situaci ředitelka dětského domova v Moravské Třebové Irena Mazánková.
 
Cílem kraje je ve spolupráci s pracovníky jednotlivých zařízení navrhnout takové změny
a systém péče o ohrožené děti, aby v dospělosti lépe obstály v běžném životě. Výsledkem bude nejen osm transformačních plánů, ale především krajská strategie založená na reálných potřebách ohrožených dětí a zejména na zkušenostech dlouholetých zaměstnanců dětských domovů a center. „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. Současně ale není cílem rušit dětské domovy. Změny, které zvažujeme, budou pozvolné a podložené zkušenostmi pracovníků z přímé péče. Umožní také vytvořit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou,“ uvedla Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
 
 „V síti služeb města má dětský domov jednoznačně své místo. Dojde-li v budoucnu k rozšíření také o služby terénní a ambulantní, věřím, že to bude krok vpřed a stále méně dětí bude opouštět své rodiče a přirozené prostředí,“ upřesnil Miloš Izák, starosta Moravské Třebové.
 
Projekt byl zahájen v únoru letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Vznikly rozsáhlé analýzy současného stavu v péči o ohrožené děti a mládež v kraji, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 

 
 
Dětský domov Moravská Třebová – kontaktní osoba Irena Mazánková, ředitelka – tel.: 461 316 886, email: ddmt.reditel@seznam.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 21 dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu, v DD Moravská Třebová žijí v tzv. rodinných skupinách.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015  a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován Pardubickým krajem a je podpořen grantem z fondů EHP 2009 - 2014 v rámci programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež, 20% nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

Kulatý stůl v DD Moravská Třebová

JUDr. Miloš Izák, starosta města Moravská TřebováIng. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje

  • 2.10.2015