Zahajovací konference

Na úvod projektu se dne 25. 2. 2015 v aule pardubického gymnázia v Mozartově ulici uskutečnila konference určena zástupcům Pardubického kraje a Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupcům zapojených zařízení, odborníkům působícím v oblasti péče o ohrožené děti, rodičům dětí a zástupcům široké veřejnosti. Na konferenci se sešla celkově téměř stovka účastníků.

Mezi cíle zahajovací konference patřilo představení samotného projektu Transformace péče o ohrožené děti a zapojených stran, včetně přiblížení jeho aktivit a harmonogramu. Dále byla prezentována témata ochrany práv dětí v ČR, negativních vlivů na vývoj dítěte, systém péče o ohrožené děti v ČR a Pardubickém kraj a jeho aktuální trendy.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva Prezentace - Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti Prezentace - Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Prezentace - Negativní vlivy na vývoj dítěte

Fotografie