Dětský domov jako náhradní rodina

Pardubický kraj a Dětské domovy v Holicích uspořádaly ve středu 30. září dopoledne jednání u kulatého stolu o současné podobě péče o ohrožené děti a mládež a zejména o možných změnách, které nyní zástupci domova zpracovávají do podoby transformačního plánu. Diskuse se aktivně zúčastnili zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální.

Podrobnější informace naleznete zde: http://krajprorodinu.cz/default/article?id=22

  • 2.10.2015