Výstupy projektu "Hlasy dětí - a co s tím uděláme"

Prostřednictvím kanálu "Práva dětí na křižovatce" můžete na YouTube shlédnout 8 krátkých animovaných filmů, které byly vytvořeny v rámci projetu "Hlasy dětí - a co s tím uděláme?" (www.hlasydeti.cz)
Cílem projektu je zvýšit povědomí o právech dětí mezi veřejností v ČR.

Filmy, na jejichž přípravě se podílely samotné děti, se zaměřují na problematické oblasti, jako je diskriminace, zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a také právo na vzdělání.

https://www.youtube.com/watch?v=69A7VyDe_Kk

  • 1.2.2016