Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů

Triada - poradenské centrum vydalo sborník z XV. celostátního semináře, který se konal v Brně 23. - 24. 9. 2015.
Jeho ústředním tématem bylo "Patnáct let se zákonem o sociálně právní ochraně dětí".

Sborník si můžete stáhnout zde: http://www.triada-centrum.cz/publ/sborniky/sbornik_2015.pdf

  • 10.2.2016