Nový projekt MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

V lednu 2016 zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí realizaci individuálního projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí."

Cílem celého projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků.

Více informací k projektu naleznete zde.
 

  • 10.3.2016