Brožura ’Zázraky všedního dne’


V rámci projektu "Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji" financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost byla vydána brožura o procesu transformace. Smyslem této brožury, která dostala název "Zázraky všedního dne", je informovat širokou veřejnost o významu, východiscích a cílech změny ve způsobech poskytování pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. V elektronické verzi je k dispozici ke stažení zde.

  • 13.1.2021