Snadno srozumitelné informace k očkování

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice vydala letáček s informacemi k očkování ve snadno srozumitelném textu. Je k dispozici zde. Na webu SPMPCR budou uveřejňovány v dohledné době další informace týkající se očkování, opět ve snadno srozumitelné formě.

  • 5.2.2021