Krajský plán vyrovnávání příležitostí

K 30. 6. 2021 proběhl sběr podnětů k tvorbě nového dokumentu na další a delší období. V současné době je zpracováván Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2022 až 2026, který bude předložen Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení v prosinci 2021.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je strategický dokument Pardubického kraje. Cílem dokumentu je podporovat a rozvíjet významné oblasti života osob se zdravotním postižením. Jedná se zejména o oblast osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; vzdělávání a školství; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání; volnočasové aktivity – kultura, cestovní ruch a sport; a oblast sociálních věcí.

  • 6.7.2021