Příprava střednědobého plánu

Sdělte nám, prosím, Váš názor na to, co by se mělo v sociální oblasti zlepšit či rozvíjet. Můžete tak učinit prostřednictvím on-line formuláře. Případně můžete požádat sociální pracovníky městských úřadů nebo pracovníky sociálních služeb, které znáte nebo jejichž služby využíváte, aby nám Vaše náměty předali.
Více informací se dozvíte zde.

  • 6.7.2021