Služby pro rodiny a děti

Pardubický kraj systematicky podporuje rozvoj služeb pro ohrožené rodiny.
Cílem poskytnutých účelových dotací je podpora služeb sociální prevence, které zajišťují pomoc a podporu obyvatelům Pardubického kraje nebo osobám pobývajícím na území Pardubického kraje za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Podpora je poskytována v souladu s OPZ, Programem rozvoje Pardubického kraje (Opatření A. 3. Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím stabilní, efektivní, flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich provázání s dalšími službami), Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na příslušné období a jeho aktualizacemi, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Koncepcí prevence kriminality Pardubického kraje. Poskytování sociální služby musí být v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, tj. budou podporovány pouze ty sociální služby, které jsou součástí Sítě sociálních služeb.

Hodnotící konference

V ARCHIVU - Hodnotící konference s aktivní účastí dítěteV rámci tohoto kurzu dojde na spolupráci všech subjektů při řešení situace dítěte pomocí metody hodnotícího setkání např. (Review meeting, rodinná konference

  • 5.3.2015
Číst dále
Archiv příspěvků

Soubory ke stažení

DOC PDF XLS

Fotografie

  • Logo
  • Logo Norway
  • Logo Kraj