Důležité informace v péči o seniory

Pečujete doma o blízkého člověka a potřebujete ucelené informace o tom, na koho se můžete obrátit v případě potřeby, na jaké formy podpory máte vy a váš blízký nárok či jaké služby jsou k dispozici? Základní přehled můžete nalézt v příručce zde.

CHCI O SVÉHO BLÍZKÉHO PEČOVAT DOMA, ALE NEZVLÁDÁM CELODENNÍ PÉČI.
Pokud zvládáte většinu každodenních činností, kromě několika pro Vás příliš náročných úkonů, není nutné hned pomýšlet na trvalé stěhování do domova pro seniory. Následující sociální služby Vám pomohou přímo ve Vaší domácnosti nebo se o Vašeho blízkého postarají po potřebnou část dne nebo týdne.
 

O SVÉHO BLÍZKÉHO PEČUJI DOMA, ALE POTŘEBUJI TEĎ NĚKOLIK DNŮ AŽ TÝDNŮ PRO SEBE.PÉČI O SVÉHO BLÍZKÉHO JIŽ NEZVLÁDÁM. POTŘEBUJE CELODENNÍ KOMPLEXNÍ PÉČI.
Pokud nemůžete zajistit potřebnou péči v domácím prostředí sami a výše uvedené služby by nebyly dostačující, přichází teprve na řadu přemýšlet o pobytové sociální službě s celoročním provozem a přestěhování seniora natrvalo. Stejně jako v případě výše uvedených sociálních služeb i v této pochopitelně musí senior s přestěhováním souhlasit. Výběr služby se v těchto případech bude odvíjet od toho, zda má senior pouze fyzická a sociální omezení, nebo zda je přidružena duševní choroba (zejm. demence), vyjma situací, kdy senior není schopen svou situaci posoudit nebo není schopen souhlas vyjádřit (na tyto situace zákon pamatuje a řídí se specifickými pravidly).


Potřebujete pomocnou ruku při péči o vašeho blízkého? Využijte psychoterapeutickou pomoc, v těchto situacích nemusíte být sami.