Rodinné pasy

  • základní podmínkou je trvalé bydliště žadatele v Pardubickém kraji
  • dalším předpokladem je alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
  • karta projektu je vystavována všem rodinám, včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
  • přímá registrace na internetu           www.rodinnepasy.cz
  • zaslání vyplněné žádosti o registraci na adresu kontaktního centra:
                                Rodinné pasy
                                Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
  • zaslání údajů elektronickou cestou  pardubice@rodinnepasy.cz
Infolinka: 543 211 254 (provoz infolinky v pracovní době 8:00 - 16:00)

rodinné pasy - plakát