Jsem pěstounem

Každý měsíc se na Krajském úřadě v Pardubicích schází skupina odborníků – sociální pracovnice krajského úřadu, psychologové, dětská lékařka a další – a společně vybírají vhodné pěstouny pro konkrétní dítě. Vycházejí z potřeb dítěte, hledají pěstouny, kteří jsou schopni tyto potřeby nejlépe naplnit.
Jak to bude dál:Telefonát z krajského úřadu – zavoláme vám a informujeme vás, že jste byli vytipování ke konkrétnímu dítěti jako vhodní pěstouni.
Osobní seznámení se spisovou dokumentací – domluvíme s vámi termín schůzky u nás na  úřadě a seznámíme vás s veškerými dostupnými informace o dítěti.
Seznámení se s dítětem – pokud chcete pokračovat a s dítětem se osobně potkat, kontaktujeme stávající pečující osobu, nejčastěji pěstouny na  přechodnou dobu či zařízení, kde je dítě umístěno. A sjednáme vám první společnou schůzku.
První setkání s pečující osobou a pak i případně s dítětem – takové setkání probíhá na neutrální půdě, získáte další informace o dítěti, můžete se i poprvé, nezávazně a šetrným způsobem s dítětem seznámit.
Naplánování dalších setkání – pokud se rozhodnete přijmout dítě do své péče, domlouvají se další setkání a tvoří se tzv. plán přechodu dítěte do vaší rodiny. Ten bývá různě dlouhý, různě intenzivní, vždy záleží na konkrétní situaci.
Podání návrhu k soudu  – pokud se rozhodnete převzít dítě skutečně do dlouhodobé péče, je třeba podat návrh na svěření dítěte do vaší péče k soudu. OSPOD dítěte nebo váš OSPOD vám pomůže se sepsáním návrhu a provede vás soudním procesem. 
Rozhodnutí soudu – soud rozhodne o svěření dítěte do vaší péče. Může nastat i situace, kdy soud návrh zamítne. Pak je na místě využít pomoci OSPOD.