Koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje byla vytvořena v průběhu let 2018 až 2020 na základě programového prohlášení Rady Pardubického kraje. Koncepce vznikla v rámci partnerství Pardubického kraje v systémovém projektu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 („Krajská rodinná politika“), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Pardubický kraj od svého vzniku podporuje rodinnou politiku, a to jak finančně, tak i morálně. Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje cílí řadou opatření na podporu rodinného života. Celá koncepce se zaměřuje na podstatu a základní předpoklad rodinného života, proto se zabývá plněním tří cílů: výchova k zdravým vztahům a podpora rodičovství, vytváření příznivých podmínek pro rodinný život v místě, kde rodiny žijí a kde rodiče pracují a nakonec pomoc těm, kteří pomoc potřebují (rodiny, senioři, děti a všichni ti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci). Koncepce není časově ohraničena, bude naplňována průběžně a každý pět let aktualizována.

Soubory ke stažení

Příloha 1 - Analytická data Příloha 2 - Dotazník pro veřejnost Příloha 3 - Dotazník pro zaměstnavatele Koncepce rodinné politky Pardubického kraje