Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami

Děti a dospívající se dnes často setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy samy neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Protože jde o velmi citlivá témata a narušení intimity, děti se nejen bojí, ale i stydí.

Linka bezpečí připravila sérii videí, jejichž cílem je nabídnout zajímavou a poutavou formou informace, které pomohou dětem, mladým lidem a rodičům zorientovat se v náročném tématu nebo problému a najít základní možnosti řešení.

Videa jsou k dispozici zde.