Příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Vážení spoluobčané,Pavel Šotola


v tomto roce Pardubický kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož cílem je popsat, jaké sociální služby jsou v kraji potřebné, jak zajistit jejich dostupnost a jakým způsobem budou financovány.

V souvislosti s přípravou střednědobého plánu nás zajímá Váš názor na to, co by se mělo v sociální oblasti zlepšit či rozvíjet. Máte-li pocit, že ve Vašem okolí chybí nějaká služba, která by Vám pomohla řešit obtížné životní situace, budeme rádi, když se to od vás dozvíme.

Sociální služby pomáhají lidem, kteří si v nejrůznějších životních situacích nemohou nebo nedovedou pomoci sami. Může to být senior nebo člověk se zdravotním postižením, který potřebuje pomoc při osobní hygieně, cestě k lékaři, do zaměstnání, při péči o domácnost, při naplňování volného času apod. Může to být člověk s duševním onemocněním, který potřebuje podpořit v samostatném životě. Může to být rodina, které hrozí vystěhování z nájmu, ve které dochází k velikým konfliktům nebo ve které rodiče nezvládají výchovu svých dětí. Jsou to oběti domácího násilí, lidé, kteří prožívají trauma z nějakého zážitku, ztráty nebo změny, lidé zadlužení, lidé bez domova, lidé závislí na návykových látkách. Zkrátka lidé, kteří potřebují pomoc některé ze sociálních služeb.


Váš názor nám můžete sdělit prostřednictvím on-line formuláře. Případně můžete požádat sociální pracovníky městských úřadů nebo pracovníky sociálních služeb, které znáte nebo jejichž služby využíváte, aby nám Vaše náměty předali.

Za Vaše návrhy budeme vděční a uvítáme je do 31. 7. 2021.


Pokud Vás zajímá, jak lze některé životní situace řešit, navštivte stránky Pardubického kraje, kde v sekci „Jak si zařídit“ najdete „Rady pro řešení sociálně-zdravotních situací občanů“ a také brožuru „Jak si poradit v životních situacích“.

Nevíte-li si rady se svou životní situací, nebojte se také obrátit na sociální pracovníky městských úřadů. Jejich seznam najdete na stránkách Pardubického kraje v sekci „Krajský úřad – Metodika pro obce – Sociální práce“.
 
Ing. Pavel Šotola

radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor