Probíhající

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji
(realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost)
Projekt si klade za cíl nastavit inovativní postupy v práci s ohroženou rodinou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na území Pk. Využívá metodu na řešení orientovaného přístupu a model tzv. učící se organizace pomocí adaptace metody Vanguard (Nizozemí) v prostředí SPOD, aby vytvořil prostor pro individuální přístup k jednotlivým případům, kde OSPOD efektivně koordinuje týmovou spolupráci (rodina, síť služeb, OSPOD) a minimalizuje činnosti, které nemají přímý dopad na klienta.
 
Další informace o projektu...