Uskutečněné

Transformace péče o ohrožené děti a mládež
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ je spolufinancovaný z fondů EHP a Norska 2009 - 2014 v rámci programu CZ-04 Ohrožené děti a mládež. Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy).
Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. 
Další informace o projektu...