Farní charita Chrudim

Telefonická linka Farní charity Chrudim nabízí možnost pravidelného telefonování osamělým lidem (například seniorům, kteří v současné době nevídají tak často svá vnoučata a rodinu a omezili i další kontakty). Pravidelné telefonování těmto osobám je do určité míry kompenzací omezení sociálních kontaktů a zároveň prevencí úzkostí a krizových stavů  v budoucnu. Na telefonické lince je zároveň možné si objednat dovážku obědů, léků a zajistit nákupy.Farní charita Chrudim je dále ochotní zajišťovat v rámci zdravotní péče aplikaci injekcí, převazy ran a odběry krve. Pečovatelky a osobní asistentky pomohou s osobní hygienou, oblékáním apod. Občanská poradna nabídne zdarma informace pracovněprávního charakteru – i prostřednictvím telefonické konzultace.