Prohlášení o přístupnosti

Prohlašujeme, že tyto stránky jsou vytvořeny se zaměřením na maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, dle většiny známých metodik.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Doporučené možnosti prohlížeče:

Informace mohou být nabízeny ve formě dokumentů PDF. Pro správné zobrazení těchto PDF dokumentů je třeba nainstalovat prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetových stránek společnosti Adobe.

Ve výjimečných případech je použit formát s příponou DOC, XLS nebo PPT. Pro tyto formáty je zdarma ke stažení prohlížeč na stránkách společnosti Microsoft. V případě, kdy je souborů více nebo překračují obvyklou velikost, je vytvořen zkomprimovaný archiv ve formátu ZIP. Po stažení je potřeba soubor nejprve dekomprimovat. Programů na dekomprimaci formátu ZIP najdete na internetu velké množství a zdarma. Nový operační systém už má tento nástroj zabudován v sobě.

Texty na stránkách lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Stránky jsou navrženy tak, aby byly dostupné pro alternativní prohlížeče a také osoby se specifickými potřebami.

Na stránkách jsou použity styly (CSS), které lze vypnout v prohlížeči.