Domácí hospicové péče potřebuje podporu

Většina lidí si přeje umírat doma, přesto ale většinou umírají v nemocnicích. O to cennější je v posledních letech rozvoj kvalifikované domácí hospicové péče v Pardubickém kraji, kterou poskytují zejména charity, ale i další organizace.

„Za posledních deset let přibylo k pobytovému hospici v Chrudimi několik tzv. domácích hospiců, které z velké části pokrývají Pardubický kraj. Vedle Oblastní charity v Pardubicích působí v této oblasti charity také v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách, Litomyšli, Poličce a mobilní hospic Bílá holubice. Je to služba na pomezí zdravotnictví a sociální péče, která vyžaduje úzkou spolupráci s rodinou. Její sociální část je mnohdy podporována sbírkami a dobrovolnickou činností, potřebovala by systematičtější podporu. Proto se nyní snažíme hospicům pomáhat alespoň s materiálním zabezpečením prostřednictvím dotací,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Radní Pardubického kraje schválili tento týden dotace v hodnotě 250 tisíc korun pro osm domácích hospiců na zakoupení pomůcek, jako jsou oxygenátory, záchranářské brašny pro pracovníky do terénu, antidekubitní matrace, lůžka, zdravotní pomůcky a další potřebné věci pro péči o klienty v terminálním stadiu.