Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si, jak zpracováváme osobní údaje v souvislosti s provozem našich webových stránek https://krajprorodinu.cz/ (dále jen „Portál“).

 1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webové stránky a správcem osobních údajů je Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 (dále také jen „Správce“).

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA

Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz

Telefon: 466 026 117, 601 169 693

 1. Právní základ

Zpracování osobních údajů probíhá na základě právní povinnosti Správce stanovené v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Konkrétně se jedná o plnění povinnosti pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Tuto svoji povinnost správce plní mimo jiné i prostřednictvím Koncepce rodinné politiky, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/518/20 ze dne 25. 8. 2020. Takto definované povinnosti kraj realizuje právě prostřednictvím Portálu, který napomáhá realizaci rodinné politiky na území Pardubického kraje.

 1. Komu osobní údaje předáváme

V nezbytně nutném rozsahu bude některé osobní údaje spravovat i Správcem určený administrátor Portálu, který ale k osobním údajům bude přistupovat výhradně na výzvu Správce k provedení jím objednaných servisních úkonů při údržbě a modernizaci Portálu.

 1. Kde osobní údaje uchováváme

Správce používá elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie a výhradně v jeho správě. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

 1. Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, aby Správce poskytl informace či provedl některé operace s osobními údaji.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údaje, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Pokud nemáme s vaší společností aktuální obchodní vztah, můžete například kdykoliv požádat, že vás již nemáme kontaktovat.
 • Právo odvolat souhlas: Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Ke zpracování osobních údajů však zpravidla souhlas nepotřebujeme.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel.
 • Právo na přenositelnost údajů: Jde o právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, které se uplatní u osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme pro plnění smlouvy uzavřené s vámi. S ohledem na předmět podnikání naší společnosti, bude toto právo aplikovatelné jen omezeně.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali.
 1. Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si Správce nebude jist identitou žadatele, může vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.
 2. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).
 3. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas být uvedeni na uvedeném Portálu. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit libovolnou formou, která umožní jeho zpracování, nejlépe však směrem k pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu. Po sdělení nesouhlasu budou Vaše osobní údaje odstraněny, tak jak uvádí bod 6 tohoto dokumentu. Tímto nejsou dotčeny další povinnosti správce zejména z oblasti archivace dokumentů.
 4. Svá práva uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu.
 5. Při zpracování osobních údajů byla přijata nezbytná technická a organizační opatření, které odpovídají charakteru zpracovávaných osobních údajů.
 6. V rámci Portálu jsou u uživatelů spravovány následující osobní údaje:
 • Přihlašovací údaje pracovníků OSPOD působící na území Pardubického kraje v rozsahu e-mailová adresa a heslo.

INFORMACE O COOKIES

Tento dokument popisuje, jak provozovatel webové stránky https://krajprorodinu.cz/ používá cookies, když používáte naše webové stránky. Provozovatelem webové stránky je společnost Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 (dále také jen „Společnost“).

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

Jak mohou být soubory cookies použity?

Při návštěvě naší webové stránky ukládáme do vašeho prohlížeče informace související s vaší návštěvou, většinou ve formě souborů cookie. Jde zejména o informace o vašich preferencích, zařízení, nebo o tom, co jste si prohlíželi. Tyto informace používáme k tomu, abychom náš web vyladili k vaší spokojenosti, k vytváření relevantních marketingových kampaní a sdílení obsahu na sociálních sítích. Zde si můžete zvolit, jaké soubory cookies můžeme od vašeho prohlížeče uložit

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například zabepzečení formulářů Google Captchou.

V souvislosti s preferenčními cookies shromažďujeme a zpracováváme typicky tyto druhy údajů: obsah a změny v košíku, volba jazyka.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů, je základem zpracování náš oprávněný zájem.

Analytické cookies

Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Používáme pouze agregované údaje, ze kterých nepoznáme vaši identitu. Pokud používáme cookies třetích stran, může náš partner tyto informace propojit s jinými údaji, které o vás má třeba proto, že využíváte jejich služby. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Pro účely analytiky shromažďujeme a zpracováváme typicky tyto druhy údajů: četnost návštěvnosti, dobu strávenou na konkrétní stránce.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů, je základem zpracování náš oprávněný zájem. Pokud však může dojít k propojení s údaji našeho partnera, je právním důvodem souhlas, který jste udělili při povolení daného druhu cookie.

Tlačítka sociálních sítí

Umožňují vám sdílet obsah na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter nebo spouštět videa. Pokud kliknete na tlačítko sociální sítě nebo na video, může sociální síť uložit cookie do vašeho prohlížeče. Tyto cookies nijak nevyužíváme. Shromažďování informací a jejich použití se řídí podmínkami provozovatele příslušné sítě.

Základem zpracování osobních údajů pro sdílení obsahu se sociálními sítěmi je souhlas, který jste udělili při povolení daného druhu cookie.

V následující tabulce jsou popsány typy, kategorie a účely cookies na těchto webových stránkách.

Soubory cookies ve formátu PDF

Upozornění: I třetí strany mohou při provozu svých stránek nebo aplikací rovněž používat cookies. Pokud kliknete na externí odkaz na našich stránkách, neneseme odpovědnost za použití cookies na takových stránkách.

Nastavení cookies

Své nastavení cookies můžete vždy upravit kliknutím na tlačítko „Spravovat cookies“ v pravém dolním rohu webových stránek.

Práva subjektů údajů

Informace o svých právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů při používání cookies, najdete na této stránce, viz hlavní nadpis Zásady ochrany osobních údajů.

Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 26. 4. 2021.