Pěstounství

Rodina
Co je to pěstounství

Jak napsat, co je to pěstounství a kdo jsou to vlastně pěstouni, a přitom nenudit. Z jakého konce o pěstounství začít? Pěstoun je živá bytost. Dokonce je to člověk jako každý jiný! V současné době jsou kolem nás spíše pěstounské rodiny, které se starají kromě vlastních dětí třeba jen o jedno dítě a při tom chodí do práce.

 

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která má zajistit péči o děti, které nemohou žít ve své biologické rodině, ale mají možnost zůstat v kontaktu se svou biologickou rodinou. Biologický rodič je stále zástupcem dítěte a má právo ho vídat a rozhodovat v jeho zájmu. Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet.

Pěstoun je oprávněn dítě vychovávat, pečovat o něj a rozhodovat o běžných záležitostech, ale také má určité povinnosti. Mezi ně patří zejména budovat a rozvíjet identitu dítěte, podporovat kontakt s jeho biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami, informovat rodiče o vývoji dítěte.  O významných a důležitých věcech a událostech v životě dítěte nadále rozhoduje biologický rodič, případně soud.

Pěstoun pobírá od státu pravidelnou odměnu, která se mu započítává do odpracovaných roků pro výpočet důchodu. Je také minimálně jednou za dva měsíce v kontaktu s odborným pracovníkem své doprovázející organizace. Služba „doprovázení“ pěstounů mimo jiné zajišťuje pěstounským rodinám odbornou pomoc včetně pomoci při kontaktu s biologickou rodinou dítěte a také bezplatné vzdělávání na míru, aby si pěstoun na dnes již známé věci o potřebách dítěte v náhradní rodině nemusel přicházet sám.

Máma a dítě

Přemýšlíte o tom, že se stanete pěstouny?
Hledáte informace o náhradní rodinné péči?

Odpovědi na tyto otázky, užitečné odkazy a další informace naleznete právě zde:

Přemýšlím o pěstounství

Kroky, které Vám mohou usnadnit rozhodnutí stát se pěstounem podle Dagmar Zezulové. 

Chci být pěstounem

Pokud jste zvážili všechna pro a proti, máte dostatek informací a chcete pokračovat na cestě k pěstounství, nastal čas absolvovat nezbytné formality. 

Jsem pěstounem

Jak to bude teď dál a co mohu očekávat?