Pěstounství

Rodina
Co je to pěstounství

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která má zajistit péči o děti, které nemohou žít ve své biologické rodině, ale mají možnost zůstat v kontaktu se svou biologickou rodinou. Biologický rodič je stále zástupcem dítěte a má právo ho vídat a rozhodovat v jeho zájmu. Pěstouni rozhodují o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti především domov, lásku a rodinné zázemí, kde se dítě může zdravě rozvíjet.

Pěstoun je oprávněn dítě vychovávat a pečovat o něj. Zároveň také rozvíjí identitu dítěte, podporuje kontakt s jeho biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami a informuje rodiče o jeho vývoji.

Pěstoun pobírá od státu pravidelnou odměnu.

Pěstoun je minimálně jednou za dva měsíce v kontaktu s odborným pracovníkem své doprovázející organizace. Služba „doprovázení“ pěstounů mimo jiné zajišťuje pěstounským rodinám odbornou pomoc včetně pomoci při kontaktu s biologickou rodinou dítěte a také bezplatné vzdělávání na míru, aby si pěstoun na dnes již známé věci o potřebách dítěte v náhradní rodině nemusel přicházet sám.

Máma a dítě

Přemýšlíte o tom, že se stanete pěstouny?
Hledáte informace o náhradní rodinné péči?

Odpovědi na tyto otázky, užitečné odkazy a další informace naleznete právě zde:

Mám zájem o pěstounství

Pokud jste zvážili všechna pro a proti, máte dostatek informací a chcete pokračovat na cestě k pěstounství, nastal čas absolvovat nezbytné formality. 

Jsem pěstounem

Jak to bude teď dál a co mohu očekávat?