Doprovázející organizace

Doprovázející organizace nabízí podporu a pomoc pěstounským rodinám a dětem v pěstounské péči. Pěstoun má právo si zvolit svou doprovázející organizaci a má povinnost s ní uzavřít dohodu. Dohoda je platná po dobu výkonu pěstounské péče a pěstoun má právo změnit doprovázející organizaci.

Amalthea z.s. Chrudim