Duševní zdraví a když se něco změní

Co je duševní zdraví?

Duševní zdraví se týká nás všech. Všichni ho můžeme rozvíjet a všichni o něj můžeme přijít.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je duševní zdraví „pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity“.

Duševní zdraví tedy není pouze absencí duševní nemoci, nýbrž smysluplným naplněním vlastních životních možností.

Co je duševní onemocnění?

Podle Americké psychiatrické asociace jsou duševní onemocnění (v medicínské terminologii se většinou používá pojem duševní porucha) „zdravotní problémy, které zahrnují změny v emocích, myšlení nebo chování (případně jejich kombinaci). Duševní onemocnění jsou spojena se stresem a/nebo problémy s fungováním v sociálních, pracovních či rodinných aktivitách.“

Citace: Duševní zdraví a nemoc, 2023. Na rovinu [online]. Na rovinu [cit. 2023-10-05]. Dostupné z https://narovinu.net/dusevni-zdravi-a-nemoc/

Více informací:

Krizové linky a linky důvěry

Linka první psychické pomoci: NONSTOP krizová linka pro dospělé. Zdarma. Tel.: 116 123. https://www.linkapsychickepomoci.cz

Linka pro rodinu a školu: NONSTOP linka pro příbuzné pedagogy i děti. Zdarma. Tel.: 116 000. https://www.linkaztracenedite.cz

Sluchátko: Bezplatná terapeutická linka. Tel.: 212 812 540, https://www.linkasluchatko.cz

Linka duševní tísně: NONSTOP linka pro všechny. Tel.: 476 701 444, https://www.mostknadeji.eu

Modrá linka: Pro všechny. Tel.: 731 197 477, 608 902 410, skype, chatové a emailové poradenství. https://www.modralinka.cz

Rodičovská linka: Pro všechny, kteří mají starost o děti. Tel.: 606 021 021, chatové a e-mailové poradenství, http://www.rodicovskalinka.cz

Linka důvěry STŘED. Pro všechny. Tel.: 475 603 390, http://www.stred.info/linka.cz

Děti a dospívající

Linka bezpečí NONSTOP linka pro děti a dospívající, tel.: 116 111, chatové a e-mailové poradenství, http://www.linkabezpeci.cz

Linka důvěry dětského krizového centra: NONSTOP, tel.: 241 484 149, 777 715 215, chatová poradna, http://www.ditekrize.cz

Nepanikar.eu – telefonická, chatová a emailová poradna, podpůrné kontakty a terapie https://nepanikar.eu

Závislosti

Snananim: drogová poradna: chatová a telefonická poradenská linka. Tel.: 602 444 415, https://www.drogovaporadna.cz

Drogy.net: seznam pomocných organizací, http://www.drogynet.cz

Prevcentrum.cz: anonymní chatová poradna, https://www.prevcentrum.cz

Drogy-info.cz: kontakty na zařízení v oblasti léčby, poradenství a prevence závislostí, https://www.drogy-info.cz

Chciodvykat.cz: Národní linka pro odvykání. Zdarma. Tel.: 800 350 000, https://chciodvykat.cz

Online pomoc

Hedepy terapie: platforma pro online terapii, https://hedepy.cz

Tarap.io: platforma pro online terapii, https://terap.io

Terapie.cz: pomoc s výběrem správného terapeuta na míru, https://www.terapie.cz

Nepanikar.eu/terapie, https://nepanikar.eu/terapie/

Podpůrné aplikace

Nepanikař: pomoc při depresi, panice, sebepoškozování, poruch příjmu potravy apod.

První psychická pomoc: strukturovaný postup ke stabilizaci člověka v náročné životní situaci

Calmio: česká meditační aplikace

Daylio: deník, nálady, poznámky

Kogito: podpůrné techniky duševní hygieny pro ženy v těhotenství a po porodu

Sleep as Android: podpora zvýšení kvality spánku

Wysa: podpora konverzací s umělou inteligencí, cvičení pro zvládání obtížných situací (EN)

Další informace z oblasti duševního zdraví

Safezona.cz: Informace týkající se důležitých témat dětí a mladistvých, https://www.safezona.cz

Narovinu.net: iniciativa zaměřená na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním, https://narovinu.net

Studio27.cz: besedy, rozhovory a reportáže připravované lidmi s vlastní zkušeností, https://www.studio27.cz

Nevypustdusi.cz: preventivní aktivity péče o duši, možnosti pomoci, screeningové testy, https://nevypustdusi.cz/o-nas

Cmhcd.cz: vzdělávání, destigmatizační aktivity a rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví, https://www.cmhcd.cz/centrum/uvod