Duševní zdraví a když se něco změní

Co je duševní zdraví?

Duševní zdraví se týká nás všech. Všichni ho můžeme rozvíjet a všichni o něj můžeme přijít.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je duševní zdraví „pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity.“

Duševní zdraví tedy není pouze absencí duševní nemoci, nýbrž smysluplným naplněním vlastních životních možností.

Co je duševní onemocnění?

Podle Americké psychiatrické asociace jsou duševní onemocnění (v medicínské terminologii se většinou používá pojem duševní porucha) „zdravotní problémy, které zahrnují změny v emocích, myšlení nebo chování (případně jejich kombinaci). Duševní onemocnění jsou spojena se stresem a/nebo problémy s fungováním v sociálních, pracovních či rodinných aktivitách.“

Citace: Duševní zdraví a nemoc, 2023. Na rovinu [online]. Na rovinu [cit. 2023-10-05]. Dostupné z https://narovinu.net/dusevni-zdravi-a-nemoc/

Více informací:

https://narovinu.net/

https://www.opatruj.se/

https://dzda.cz/