Opatrovnictví vykonávané fyzickou osobou

Co je opatrovnictví

Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení pro ty, kteří přestávají být svéprávní, nejsou schopni obhajovat svoje potřeby, práva a plnit svoje povinnosti. Jak by mohl název napovídat, opatrovnictví není opatrování ve smyslu poskytování osobní péče opatrované osobě. Opatrovníkem je ten, kdo za opatrovanou osobu právně jedná, případně také spravuje její majetek a je tu proto, aby hájil její zájmy.

Kdo jmenuje opatrovníka

Opatrovníka jmenuje vždy soud, přičemž současně určí rozsah opatrovníkových práv a povinností.  Opatrovník – fyzická osoba musí s výkonem funkce souhlasit. Opatrovník může být soudem jmenován jak osobě s omezenou svéprávností, tak osobě bez omezené svéprávnosti.

Pro lepší pochopení soudního řízení a problematiky svéprávnosti mohou pomoci srozumitelné texty s obrázky:

„Jak probíhá soudní řízení“:

https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=65584

„Svéprávnost a podpora při rozhodování“:

https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=65585

Chci se dozvědět víc

Podrobné informace k podmínkám omezení svéprávnosti, užití méně omezujících opatření, jak postupovat v nejrůznějších situacích při výkonu opatrovnictví, včetně užitečných kontaktů – na soudy, centra duševního zdraví, sociální pracovníky, sociální služby a další užitečné rady naleznete v brožuře „Jak si poradit v životních situacích“ (dle obsahu č. 17, strana 69 a násl.)

https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=65587

Odpovědi na to, jak řešit nejrůznější situace, které v životě opatrovaného mohou nastat, naleznete v brožurách: „Opatrovník v praxi, užitečná příručka pro starostlivé a pečující opatrovníky“:  https://www.mskruh.cz/media/files/opatrovnik_v_praxi-web_verze.pdf a „Opatrovnictví v praxi“:  https://ligavozic.cz/wp-content/uploads/2021/01/PRIRUCKA-OPATROVNICTVI-V-PRAXI.pdf