Projekt Rozvoj služeb duševního zdraví v Pardubickém kraji

Pardubický kraj v letech 2023 až 2025 realizuje projekt, jehož cílem je podpořit osoby, které se potýkají s duševním onemocněním, a to prostřednictvím nastavení dostatečně rozvinuté multidisciplinární a kvalitní sítě sociálních služeb, zkvalitnění výkonu sociální práce, podpory veřejných opatrovníků a snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.

Dílčí cíle projektu

  • Zajistit koordinaci, plánování služeb a zvýšení dostupnosti služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje prostřednictvím koordinátorů duševního zdraví a vytvoření koordinační struktury na úrovni kraje.
  • Podpořit procesy změn v reformě péče o duševní zdraví a zajistit udržitelnost těchto procesů v kraji, a to prostřednictvím koordinované spolupracující sítě subjektů podílejících se na naplňování Krajského plánu sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním.
  • Podpořit a prohloubit profesní a odborné dovednosti pracovníků sociálních služeb, sociálních pracovníků obcí a veřejných opatrovníků prostřednictvím vzdělávacích seminářů v tématech vztahujících se k problematice cílové skupiny.
  • Vytvořit multidisciplinární síť vzájemně provázaných sociálních služeb se zdravotními a dalšími odbornými službami s cílem efektivně přispět k sociálnímu začleňování a podpoře osob s duševním onemocněním nebo v riziku rozvoje duševního onemocnění.
  • Podpořit osoby s duševním onemocněním a neformální pečující prostřednictvím svépomocných skupin a vzdělávacích programů pro lídry těchto skupin.
  • Zvýšit informovanost veřejnosti o problematice duševního zdraví a eliminovat negativní postoje vůči cílové skupině prostřednictvím informačních a destigmatizačních aktivit.
  • Podpořit proces střednědobého plánování sociálních služeb prostřednictvím rozvoje stávající aplikace pro plánování, financování, kontrolu a statistické mapování sítě sociálních služeb.
  • Zvýšit kvalitu sociálních služeb vytvořením nástrojů pro stanovení minimální úrovně kvality poskytovaných služeb, supervizní a metodické podpory pracovníků sociálních služeb.

Více o projektu: https://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-sluzeb-dusevniho-zdravi-v-pardubickem-kraji/121275/rozvoj-sluzeb-dusevniho-zdravi-v-pardubickem-kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Kontakty na realizační tým

Projektová manažerka

Mgr. Petra Šrámková
Tel.: 725 187 633
e-mail: petra.sramkova@pardubickykraj.cz

Finanční manažerka
Ing. Hana Stroupková
Tel.: 466 026 437
e-mail: hana.stroupkova@pardubickykraj.cz

Koordinátorka aktivit
Mgr. Eva Vavřina Pavlovičová
Tel.: 739 463 602
e-mail: eva.vavrinapavlovicova@pardubickykraj.cz

Koordinátor pro oblast psychiatrické péče – sociální část
Mgr. Jaroslav Marek
Tel.: 720 077 413
e-mail: jaroslav.marek@pardubickykraj.cz

Koordinátorka pro oblast psychiatrické péče – zdravotní část
Mgr. Žaneta Zelená
Tel.: 724 096 509
e-mail: zaneta.zelena@pardubickykraj.cz

Metodik destigmatizace
Leona Hovorková
Tel.: 605 128 091
e-mail: leona.hovorkova@domovnaceste.cz