Reforma psychiatrické péče

Změna přístupu k péči o duševní zdraví v Pardubickém kraji

V posledních letech dochází nejen v v celé České republice k zásadním změnám v oblasti podpory duševního zdraví. Cílem je

  • nabídnout včas potřebnou pomoc dětem a dospělým v počátcích duševních obtíží
  • a zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Pro dosažení změn je potřeba stavět především na

  • zotavení – cílem péče o lidi s duševním onemocněním by mělo být dosažení plnohodnotného života bez ohledu na symptomy duševní nemoci
  • dostupné síti služeb – pro včasné zajištění pomoci a uchování plnohodnotného života je potřeba zabezpečit v místě bydliště/regionu dostupné komunitní sociální a zdravotní služby,
  • spolupráci – pro poskytování kvalitních a na míru šitých služeb je důležité pracovat v týmech více odborností, sdílet mezi sebou informace a společně s lidmi s duševním onemocněním a jejich rodinnými příslušníky hledat řešení a směr podpory,
  • řízení reformy – všechny důležité změny v péči o duševní zdraví je potřeba řídit, v našem případě za řízení reformy zodpovídá Komise Rady Pardubického kraje pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví, která s mnohými partnery naplňuje cíle Krajského plánu sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním (2022 – 2030). Jako zásadní vnímáme aby se na tvorbě a řízení změn podíleli lidé se zkušeností duševního onemocnění i jejich blízcí.

Odkaz na web krajského úřadu Pardubického kraje – sekci Reforma péče duševního zdraví v Pardubickém kraji: Pardubický kraj – Koncepční oddělení (pardubickykraj.cz)

Více informací o reformě péče o duševní zdraví na webu Reforma psychiatrie: Domů | Reforma psychiatrie

Odkaz na publikaci Malý průvodce reformou psychiatrické péče: Malý průvodce reformou psychiatrické péče.pdf