Svépomocné skupiny pro pečující

Téměř všichni se ve svém životě potkáme se situací, kdy řešíme otázku podpory a péče o svého blízkého. Je jedno, jestli důvodem péče o blízkého je fyzický handicap, psychické onemocnění nebo mentální postižení.

Pro co nejlepší zvládnutí situace potřebujeme i my informace o nemoci, možnostech léčby a podpory. Musíme vyřešit nové problémy praktického života. Musíme zvládat emoce, těm neunikneme.

Pokud chceme pomáhat svým blízkým, musíme být nejprve my sami v kondici. Jsou možnosti, jak vše zvládnout a neuzavírat se ve své bolesti, starostech a obavách z budoucnosti. Mnoho lidí prožilo stejnou situaci, mnoho lidí ji prožívá právě teď. Mohou si vzájemně pomáhat, být si oporou v těžkých chvílích a společně se radovat z úspěchů. Nejsou sami. Mohou vstoupit do svépomocné skupiny pečujících nebo si ji vytvořit.

Svépomocná skupina pečujících jsou lidé, které spojuje nejen láska, starost a zájem o své blízké, ale bohužel i diagnóza nebo omezení těch, o které pečují.

Historie svépomocných skupin pečujících v ČR začíná v 90. letech minulého století. Každá skupina je vždy jiná, vytváří si svá pravidla (kodex), má svého koordinátora. Některé skupiny jsou zcela samostatné, jiné mají podporu např. od organizací sociálních služeb. Svépomocné skupiny se scházejí dle dohody svých členů, většinou v pravidelných měsíčních intervalech, některé využívají i online setkávání. Hlavním smyslem setkání je vzájemné sdílení a podpora. Programem skupinové akce může být i beseda s odborníkem, exkurze, výlet, víkendový pobyt…

Svépomocné skupiny pečujících, které působí dlouhodobě v Pardubickém kraji, spolupracují s dalšími skupinami v rámci celé ČR. Svými zkušenostmi aktivně přispívají ke zlepšování systému podpory pečujících nejen v našem kraji, ale i v celé ČR.

Pardubický kraj si uvědomuje význam role pečujících, proto podporuje i vznik nových svépomocných skupin.

Pokud jste pečující, máte zájem nebo pochybnosti, ozvěte se. Můžete vstoupit do existující skupiny, případně založit novou nebo se „jen“ dozvědět odpovědi na své otázky.

Jsme připraveni. Těšíme se na vás.

Kontakt

Krajská skupina pečujících
Kontaktní osoba: Lenka Kořínková
tel.: 778 716 811
e-mail: lenka.korinkova@pdz.cz

Okres Svitavy: DUŠEPROSTOR
tel.: 739 478 797
e-mail: skupina.duseprostor@gmail.com
web: www.duseprostor.cz

Okres Ústí nad Orlicí: skupina pečujících
Kontakt bude doplněn

Okres Pardubice: skupina pečujících zaměřená na rodiny a děti s mentálním postižením
Kontaktní osoba: Jiří Pašek
tel.: 737 235 123
e-mail: pasek@email.cz