Svépomocné skupiny

Co jsou to svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny jsou určeny pro lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Na radosti a starosti žití s duševním onemocněním nemusí být člověk sám, ale může najít oporu právě mezi lidmi ve skupině. Lidé si v nich vzájemně pomáhají sdílením, pochopením, nasloucháním a vzájemnou podporou. Lidé si ve skupině povídají o životě, o tom, co je trápí i těší a co je zajímá. I když není jejich osobní příběh úplně stejný, často mají podobné zkušenosti například s hospitalizací, s tím, jak je chápou ostatní nebo jak je přijala rodina.

Smyslem skupinového setkávání je vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení vlastní zkušenosti. Vše, co se ve skupině řekne, v ní také zůstane a nemluví se o tom nikde jinde. Skupinové setkání je zahájeno povídáním o tom, jak se kdo má, co prožil od posledního setkání, co se mu nepovedlo, co by se chtěl naučit nebo co se mu nelíbilo ve vztahu k jiným lidem. Poté se určí téma hovoru po domluvě se všemi lidmi v den setkání. Mohou to být například zkušenosti s medikací, lékaři, naplněním volného času nebo zaměstnáváním. Setkání svépomocné skupiny je vhodné i pro lidi, kteří se chtějí o duševním zdraví dozvědět více, zajímají je různá témata z oblasti duševního zdraví a chtějí se zaměřit na své vlastní zotavení se z duševního onemocnění.

Svépomocné skupiny mohou být uzavřené nebo otevřené pro nově příchozí z regionu, ve kterém působí. Pro fungování skupiny je důležité mít dohodnutý pravidelný čas pro její setkávání, protože si každý, kdo se jí chce zúčastnit, najde čas a počítá s ní.

Svépomocné skupiny v Pardubickém kraji

Krajská svépomocná skupina: DIVI-ZNA – tel. 702 240 725, email: divizna.pk@gmail.com

Okres Svitavy: DUŠEPROSTOR – tel. 605 541 805, email: duseprostor@gmail.com, www.duseprostor.cz

Okres Chrudim: KLUB ZOTAVENÍ Hlinsko

Okres Pardubice:

Okres Ústí nad Orlicí: