Webináře

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých

8. 2. 2024

II. blok – Mezioborová spolupráce a důraz na prevenci.

Cílem webináře je poskytnout vhled do současné situace, ukázat příklady dobré praxe a představit konkrétní řešení, která se osvědčila a lze je přenést do praxe v dalších regionech. Pořádá platforma krajských koordinátorů péče o duševní zdraví.

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých

25. 1. 2024

II. blok – Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých

Cílem webináře je poskytnout vhled do současné situace, ukázat příklady dobré praxe a představit konkrétní řešení, která se osvědčila a lze je přenést do praxe v dalších regionech. Pořádá platforma krajských koordinátorů péče o duševní zdraví.

Podpora duševního zdraví dětí a mladistvých

11. 1. 2024

I. blok – Školy a duševní zdraví

Cílem webináře je poskytnout vhled do současné situace, ukázat příklady dobré praxe a představit konkrétní řešení, která se osvědčila a lze je přenést do praxe v dalších regionech. Pořádá platforma krajských koordinátorů péče o duševní zdraví.