KONFERENCE

RODINA
A SOUČASNOST

15. 5. 2024  |  9.00 – 16.00

Kongresové centrum Palác Pardubice – 3.patro

Program

9:00

Prezence účastníků, ranní káva

9:30  

Zahájení konference

Ing. Pavel Šotola – radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor

9:45

Mgr. Jiří Halda

“Čí ty děti vlastně jsou?” aneb škola není rodina a učitelky nejsou služky

10:45

doc. PhDr. Dr. Phil. Laura Janáčková, CSc.

Partnerské vztahy v minulosti a dnes

11:45

Přestávka na oběd

12:45

Dr. Zbigniew Jan Czendlik

Jak žít a nezbláznit se

13:45

PhDr. Roman Miletín

Místo tradic a rituálů v rodině aneb co mikrovlnka neumí

14:45

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Co víme o výchově v 21. století?

Konference se koná pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor.

Na koho se můžete těšit?

Mgr. Jiří Halda

Terapeut, speciální pedagog a lektor. Ve své terapeutické praxi se setkává jak s dětmi a jejich rodiči, tak i s individuálními klienty. Během své dlouholeté praxe dospěl k poznání, že za různými příčinami je stejný důsledek a za různými důsledky jsou stejné příčiny. Proto své klienty vede tak, aby uměli najít příčiny svých problémů a uměli je vyřešit. Jako lektor se účastní vzdělávacích akcí sboroven, nejčastěji v mateřských a základních školách, a seminářů pro rodiče. Mezi jeho duševní hygienu patří turistika, cvičení, hra na kytaru a miluje i povalování se s dobrou knihou.

Halda Jiří
Laura Janáèková, psycholožka, psychoonkologie, sexuoložka, institut partnerských vztahù, Interview, Instinkt, praha, 03.2015

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Je docentkou klinické psychologie v Sexuologickém ústavu a zakladatelkou oddělení somatopsychiky VFN v Praze. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a partnerských vztahů. Je ředitelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Publikovala stovky odborných a populárních článků a je autorkou řady knih věnovaných chronickým onemocněním, bolesti a rodinným vztahům.

Zbigniew Jan Czendlik

Řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící v České republice a od roku 1992 děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Rád sportuje, dříve hrával fotbal a tenis, nyní se věnuje golfu, v zimě si rád zalyžuje. Působí jako moderátor např. v pořadech Českého rozhlasu 2 a ČT. Aktivně se podílí na charitativních a sociálních projektech různého typu, za účelem podpory seniorů, či dětí s hendikepem. Je autorem a spoluautorem několika knih. Je patronem psího útulku.

Zbigniew Jan Czendlik 1
Miletín Roman

PhDr. Roman Miletín

Psycholog a psychoterapeut, který se dlouhodobě věnuje individuální, párové, rodinné, skupinové terapii a poradenství. V období od 01.01.2009 do 31.08.2023 vykonával pozici ředitele v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Pracoval jako soudní znalec v oboru psychologie. Má četné zkušenosti s přednáškovou, lektorskou a supervizní činností pro odborníky i laickou veřejnost.

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, psychoterapeut a vedoucí oddělení vzdělávání České lékařské komory. Autor nebo spoluautor více než 100 původních vědeckých prací, které ve světě dosáhly více než 2000 citací, dále 15 vědeckých monografií a řady popularizačních článků. Klinicky, výzkumně i pedagogicky se věnuje nejširší problematice péče o duševní zdraví. Je iniciátor a hlavní řešitel řady velkých výzkumných projektů o duševním zdraví, mimo jiné též výzkumného projektu dlouhodobého sledování projevů stresu, syndromu vyhoření a deprese mezi českými lékaři. Zkušenosti a znalosti získal mimo jiné řadou dlouhodobých i krátkodobých zahraničních stáží.

Radek Ptáček

Prezence účastníků

Registrace na konferenci „Rodina a současnost“ bude možná do 30.4.2024, nebo do naplnění kapacity. V případě dodatečného zájmu o účast se prosím obracejte na petra.buresova@poradnapardubice.cz

Účast na akci je bezplatná. Po příchodu do Kongresového centra je nutné se nahlásit na prezenční listinu po předchozí registraci na akci.

Občerstvení

Dopolední i odpolední program zahrnuje přestávku na kávu a drobné občerstvení. Zároveň je zajištěn oběd.

Parkování

Pro účastníky bude k zakoupení parkovací karta za 100 Kč na celý den v předsálí Kongresového centra (3. patro) pro parkování v podzemí obchodního domu Palác Pardubice.

Fotodokumentace

V průběhu akce budou pořizovány fotografie zachycující průběh konference „Rodina a současnost“ včetně účastníků. Svým podpisem na prezenční listině účastník uděluje svůj souhlas k užití fotografie pro případnou prezentaci činnosti Pardubického kraje na webu www.krajprorodinu.cz nebo na Facebooku Kraje pro rodinu.

Kde se akce koná?

Kongresový sál v obchodním centru  Palác Pardubice, 3. patro.

Kontaktní osoba:

Petra Burešová

petra.buresova@poradnapardubice.cz
+420 724 276 935

logo