Chci být pěstounem

slider-min

Pokud jste zvážili všechna pro a proti, máte dostatek informací a chcete pokračovat na cestě k pěstounství, nastal čas absolvovat nezbytné formality. Děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině, toho většinou zažily příliš mnoho, proto není možné předat je do péče komukoliv.

Je nezbytné pečlivě zjistit možnosti, kompetence, schopnost a motivy lidí, kteří se chtějí stát pěstouny a na tuto roli je připravit.

1. Zajděte na obecní úřad

Zajděte na sociální odbor obecního úřadu podle vašeho trvalého bydliště. V Pardubickém kraji se jedná o úřady ve městech – Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Na každém sociálním odboru najdete sociální pracovnici, která má náhradní rodinnou péči na starosti a odpoví vám na vaše další otázky, předá příslušné formuláře a pomůže vám s jejich vyplněním.

 

Nyní se stáváte žadatelem o pěstounskou péči a vyplňujete žádost o její zprostředkování. Žádost zahrnuje doložení dalších potřebných dokumentů. Doklad o státním občanství, opis z rejstříku trestů, doložení vaší finanční situace, zprávu od vašeho zaměstnavatele, zprávu o zdravotním stavu, fotografie a další. Vše s vámi probere pracovnice úřadu. Nezbytné je také tzv. sociální šetření u vás doma. Pracovnice vám vysvětlí, jak bude návštěva probíhat a domluvíte si termín její návštěvy.

 

2. Obecní úřad předá vaši žádost krajskému úřadu

Vaše žádost bude z obecního úřadu předána na Krajský úřad Pardubického kraje. Krajský úřad provádí odborné posouzení žádosti. V případě potřeby si může vyžádat další doplňující informace. Pracovnice krajského úřadu se s vámi spojí a bude vás informovat o všem, co vás ještě čeká.

 

Co vás ještě čeká?

 • Vaše individuální psychologické posouzení – psychologické testy a rozhovor s psychologem.
 • Skupinová příprava před přijetím dítěte do rodiny.
 • Před přípravou ještě většinou probíhá návštěva psychologa a sociálního pracovníka krajského úřadu u vás doma.
 • Pokud žijete se svými dětmi, psycholog bude mluvit i s nimi a zaměří se na jejich připravenost na příchod pěstounského dítěte.
 • Také vás čeká posouzení vašeho zdravotního stavu k výkonu pěstounské péče.
 • Krajský úřad na základě všech získaných informací z přípravy, odborného posouzení a domácích konzultací rozhodne o vašem zařazení do evidence pěstounů.

3. Skupinová příprava budoucích pěstounů

V Pardubickém kraji obsahuje skupinová příprava budoucích pěstounů šedesát hodin vzdělávání, rozdělených do osmi dnů během dvou měsíců. Smyslem přípravy je poskytnout budoucím pěstounům potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte.

 „Je správné, že lidé procházejí přípravou. Projdou jen ti skutečně připravení a to je dobře. Jak pro děti, tak pro pěstouny,“ říká pěstounka Michaela.

 • Témata přípravy: Právní aspekty pěstounské péče, současný stav náhradní rodinné péče v Pardubickém kraji, cesta žadatelů, cesta dětí 
 • Vývojová psychologie, charakteristika dětí v náhradní rodinné péči, syndrom CAN 
 • Sourozenecké konstelace 
 • Neuropsychický vývoj a zdravotní problémy dětí z pohledu pediatra, první pomoc
 • Vznik, vývoj a druhy citových vazeb 
 • Dítě v náhradní rodině z pohledu pedopsychiatra 
 • Etnická otázka 
 • Vysvětlení procesu zprostředkování náhradní rodinné péče, finanční podpora pěstounské péče, spolupráce OSPOD a pěstounů, specifika soudního řízení
 • Uzavírání dohod o doprovázení, kontakt s biologickou rodinou 
 • Návštěva dětského domova, návštěvy pěstounských rodin

4. Výběr pěstounů pro dítě

Prošli jste úspěšně odborným posouzením, skupinovou přípravou a jste zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Nyní čekáte na zazvonění telefonu z krajského úřadu, kterým budete vyzváni k osobní návštěvě a k seznámení s dokumentací dítěte, ke kterému jste byli vybráni jako vhodní pěstouni.

 

Nejčastěji hledáme náhradní rodiče pro děti mladšího školního věku, sourozence, děti menšinového etnika či děti částečně jiného etnika, pro děti se specifickými výchovnými potřebami nebo pro děti se zvýšenými potřebami v oblasti zdraví.