Chci být pěstounem

pěstouni

PŘEMÝŠLÍM O PĚSTOUNSTVÍ

Kroky, které vám mohou usnadnit rozhodnutí stát se pěstounem podle Dagmar Zezulové, zkušené pěstounky, autorky knih o pěstounství, lékařky a zakladatelky organizace Děti patří domů.

1. KROK

Pokud vás oslovuje téma pěstounství, rezonuje vám v duši, zajímají vás osudy dětí bez domova, nebo byste se rádi dozvěděli více informací, které by vám pomohly v rozhodování, máte několik možností. O informace není nouze, ale ne všechny jsou kvalitní.

Doporučuji vám setkání s lidmi, kteří mají náskok, tedy s pěstouny. K usnadnění rozhodnutí je dobré vypsat si na papír svoje možnosti a svoje limity. Před sebou si můžeme dovolit být zcela upřímní a svobodní, vyslovit i nepopulární myšlenky, pojmenovat touhy a strachy. Nejde pouze o množství „pro a proti“, ale především o jejich váhu, a tu můžete stanovit jenom vy sami.

2. KROK

Dalším krokem je posunutí se od přemýšlení k akci. Pořád je tu nutnost dojít na úřad, a je to dobře. Jako pěstoun budete muset hájit dítě ve škole, chodit k lékařům, setkávat se s rodinou dítěte, chodit po úřadech, nevyhnete se soudu a povedete po všech stránkách dobrodružný, bohatý a naplněný život. Odměnou vám bude vědomí, že je jen velmi málo lidských činností, které jsou smysluplnější, než poskytnout domov dítěti, které má špatně rozdané karty.

CHCI BÝT PĚSTOUNEM

Pokud jste zvážili všechna pro a proti a chcete pokračovat na cestě k pěstounství, nastal čas absolvovat nezbytné formality. Děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině, toho většinou zažily příliš mnoho, proto není možné předat je do péče komukoliv.

Je nezbytné pečlivě zjistit možnosti, kompetence, schopnost a motivy lidí, kteří se chtějí stát pěstouny a na tuto roli je připravit.

 

1. Zajděte na obecní úřad

Zajděte na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště. V Pardubickém kraji se jedná o úřady ve městech – Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk.

Na každém sociálním odboru je pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a odpoví na vaše otázky, předá příslušné formuláře včetně žádosti a pomůže vám s jejich vyplněním.

Žádost zahrnuje doložení dalších potřebných dokumentů. Doklad o státním občanství, opis z rejstříku trestů, doložení vaší finanční situace, zprávu od vašeho zaměstnavatele, zprávu o zdravotním stavu, fotografie a další. Vše s vámi probere pracovnice úřadu. Nezbytné je také tzv. sociální šetření u vás doma. Pracovnice vám vysvětlí, jak bude návštěva probíhat, a domluvíte si termín návštěvy.

2. Obecní úřad předá vaši žádost krajskému úřadu

Vaše žádost bude z obecního úřadu předána na Krajský úřad Pardubického kraje, který provede odborné posouzení. Pracovnice krajského úřadu Vás bude následně informovat o dalším postupu.

3. Skupinová příprava budoucích pěstounů

Smyslem přípravy je poskytnout budoucím pěstounům potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. Během přípravy se setkáte s odborníky, lékaři a pěstounskými rodinami a dozvíte se informace z různých oblastí (vývojová psychologie, citové vazby, etnická otázka, charakteristika dětí v náhradní rodinné péči atd).

4. Zařazení do evidence a výběr pěstouna pro dítě

Po úspěšném odborném posouzení a skupinové přípravě budete zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Následně budete pozváni k osobní návštěvě a k seznámení se situací dítěte, ke kterému jste byli vybráni jako vhodní pěstouni.

Nejčastěji hledáme náhradní rodiče pro děti mladšího školního věku, sourozence, děti menšinového etnika či děti částečně jiného etnika, pro děti se specifickými výchovnými potřebami nebo pro děti se zvýšenými potřebami v oblasti zdraví.