Nejčastější mýty

KDYŽ NEJSME MANŽELÉ, NEMŮŽEME BÝT PĚSTOUNY.

Lidé, kteří žijí v dlouhodobém stabilním a funkčním partnerství, mohou vykonávat roli pěstounů. Mnohem důležitější je míra stability a kvality vzájemného vztahu. Pokud partneři nežijí v manželském svazku, je dítě soudem formálně svěřeno do pěstounské péče jednoho z partnerů. Druhý partner se samozřejmě na výchově podílí také.

KDYŽ ŽIJI SÁM/SAMA, NEMOHU BÝT PĚSTOUNEM.

Pěstounem se může stát i zájemce, který žije bez svého životního partnera. Pokud má daný člověk kvalitní osobnostní vlastnosti, rodičovský talent a dobrou schopnost sebereflexe, dostatečnou oporu a zázemí ve svém okolí a své širší rodině, může se o tuto roli ucházet. Takový uchazeč si ovšem musí uvědomit, že výkon pěstounské péče je velmi psychicky i fyzicky náročný a velmi těžko se vykonává bez podpory osob, které mohou nabídnout pomoc při „vyčerpání“, proto při posouzení je kladen velký důraz na sociální síť kolem zájemce. Zároveň musí počítat s tím, že dítěti bude chybět stabilní mužský/ženský vzor a že bude potřeba jej nějak nahradit.

ŽIJI S PARTNEREM/PARTNERKOU STEJNÉHO POHLAVÍ, NEMOHU SE TEDY STÁT PĚSTOUNEM.

Pěstounem se může stát kdokoliv. Pokud má daný člověk/pár kvalitní osobnostní vlastnosti, rodičovský talent a dobrou schopnost sebereflexe, dostatečnou oporu a zázemí ve svém okolí a své širší rodině, může se o tuto roli ucházet. Partneři stejného pohlaví by měli mít na zřeteli zejména to, že je třeba přijatému dítěti nabízet ve svém okolí dostatek stabilních vzorů opačného pohlaví (prarodič, učitel, trenér…).

MOHU SI VYBRAT DÍTĚ.

Pokud už víte, že se chcete stát pěstounem, dalším krokem je seznámit se s realitou. Děti do pěstounské péče se v žádné továrně nevyrábí, není žádný „právní nárok“ na jejich vlastnosti, chování, věk, atd. Takže pokud přijmete svoje rozhodnutí stát se pěstounem, měli byste porozumět tomu, že si nemůžete nastavit parametry dítěte, ale pouze pojmenovat svoje limity. Mimo tyto limity je každé dítě, které potřebuje rodinu, pro vás vhodné. Pokud toto dokážete pochopit včas, vyhnete se pozdějším nereálným očekáváním a případnému zklamání.

DĚTI JSOU PŘIDĚLOVÁNY PĚSTOUNŮM PODLE POŘADNÍKU.

O výběru konkrétní pěstounské rodiny ke konkrétnímu dítěti rozhodují krajské úřady. Tento proces je nazýván „zprostředkování pěstounské péče“. To znamená, že danému dítěti je na základě pečlivého výběru zprostředkována nová — pěstounská rodina. Zájemci o roli pěstouna mají možnost si před jejich zařazením do evidence krajského úřadu stanovit specifika a charakteristiky dítěte, na které cítí, že mají pečovatelský potenciál. Zároveň si mohou určit své limity, tudíž specifika, na která si příliš nevěří. Tyto limity či mantinely mohou být pro pěstouny stanoveny i odborným týmem v rámci jejich posouzení. Toto je ze strany krajského úřadu při zprostředkování pěstounské péče zohledňováno.

DÍTĚ PRO NÁHRADNÍ PĚSTOUNSKOU PÉČI SI VYBERU.

Pokud uvažujete o pěstounské péči na přechodnou dobu, není možné počítat s možností, že si vy určíte, jaké děti vám budou svěřeny. Tato forma náhradní rodinné péče je nedílnou součástí systému včasné pomoci dítěti v krizi, proto je nutné si uvědomit, že děti, které budete přijímat, budou rozdílného věku, pohlaví, etnicity a hlavně budou to děti s traumaty a prožitky, které budete muset zvládat překonat a dítě stabilizovat. Jediné kritérium, které si můžete sami limitovat, je počet dětí. Ten se odvíjí také od velikosti prostředí, v němž budete pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat.