Pěstounská péče na přechodnou dobu

Profi pěstounství

Pěstounská péče na přechodnou dobu nebo také profesionální pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, jež dočasně řeší situaci dítěte, které se ocitlo v krizi. Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je umožnit dítěti zůstat v náhradním rodinném prostředí namísto ústavní péče.

 

Dítě může u přechodných pěstounů zůstat maximálně po dobu jednoho roku. Poté se vrací buď zpět do biologické rodiny nebo do dlouhodobé pěstounské péče, která může trvat do 18 let věku dítěte.

 

Na osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu je pohlíženo jako na profesionály. Proto dostávají pravidelnou měsíční odměnu ve výši 31 tisíc korun.

Chcete se stát pěstounem na přechodnou dobu?

Zajděte na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště. V Pardubickém kraji se jedná o úřady ve městech – Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk.

Na každém sociálním odboru je pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a odpoví na vaše otázky, předá příslušné formuláře včetně žádosti a pomůže vám s jejich vyplněním.

DALŠÍ KROKY PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Po kompletaci všech potřebných dokumentů je žádost postoupena na krajský úřad. Spis je posouzen s ohledem na zdravotní stav, věk zájemce, jeho sociální zázemí, připravenost rodinného systému na náhradní rodinnou péči, jeho motivaci a bezúhonnost.

Poté následuje realizace tzv. příprav na pěstounskou péči. Během přípravy může zájemce změnit zvolenou formu náhradní rodinné péče. To znamená, že po získání dalších informací má možnost přejít z pěstounské péče na přechodnou dobu k dlouhodobé pěstounské péči.

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE PŘECHODNÝCH PĚSTOUNŮ A PŘIDĚLENÍ DÍTĚTE DO PÉČE

Po úspěšném odborném posouzení a skupinové přípravě jsou žadatelé zařazeni do evidence přechodných pěstounů a čekají na kontakt z krajského úřadu k převzetí dítěte, které se ocitlo v krizové situaci. Kritériem pro určení vhodného pěstouna pro konkrétní dítě může být zkušenost s péčí o podobně traumatizované dítě, místo pobytu pěstounů s ohledem např. na intenzivní práci s biologickým rodičem, dostupnost odborné pomoci atd.

Pracovnice krajského úřadu vybraného pěstouna následně informuje o situaci dítěte a o tom, který OSPOD ho bude kontaktovat ve věci konkrétních kroků převzetí dítěte. Následně zašle příslušnému OSPOD podklady k vydání soudního rozhodnutí.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ZÁJEMCE O PROFI PĚSTOUNSTVÍ

Mgr. Radka Jelínková

+ 420 466 026 430

radka.jelinkova@pardubickykraj.cz