Dětské domovy

Dětské domovy zřizované Pardubickým krajem

Dětské domovy jsou spolu s dětskými domovy se školou, diagnostickými ústavy a výchovnými ústavy školskými zařízeními; jejich činnost je upravena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Protože zajišťují péči o děti, které vyrůstají mimo rodinu, je jejich činnost zásadně provázána se sociálně-právní ochranou dětí, jak ji upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

V dětských domovech je poskytována nezletilým dětem zpravidla ve věku od 3 do 18 let (v některých případech u zletilých dětí do 19 let) náhradní výchovná péče na základě rozhodnutí soudu.

Umístění dítěte do dětského domova představuje krajní řešení, jemuž vždy předchází důkladné vyhodnocení situace dítěte. Přistupuje se k němu v případě, kdy není možné zajistit péči o dítě v rodinném prostředí – ať již v původní rodině, či v rámci systému náhradní rodinné péče.

V Pardubickém kraji je nově zajišťováno umisťování dětí do dětských domovů prostřednictvím koordinátora pro dětské domovy. V případě, kdy pracovník příslušného OSPOD zvažuje nařízení ústavní výchovy, kontaktuje telefonicky či e-mailem koordinátora, který na základě informací o struktuře volných kapacit v dětských domovech na jedné straně a informací o dítěti na straně druhé vytipuje vhodné zařízení, s ředitelem zařízení či jinou pověřenou osobou zhodnotí, zda je místo vhodné pro dané dítě.  Pokud ano, místo rezervuje a informaci předá příslušnému OSPOD, který bude dále zajišťovat další kroky k přijetí dítěte do zařízení.

Koordinátorem pro umísťování dětí do dětských domovů je:

Mgr. Petra Kohoutková  

petra.kohoutkova@pardubickykraj.cz

tel.:

 

 

Seznam dětských domovů zřizovaných Pardubickým krajem:

 

• Dětský domov Dolní Čermná
Dolní Čermná 74
561 53
www.ddcermna.cz

• Dětský domov Holice 
Husova 623
534 01 Holice
www.ddholice.cz

• Dětský domov Moravská Třebová
J. K. Tyla 570/65
571 01 Moravská Třebová
www.ddmtrebova.cz

• Dětský domov Pardubice
Bílé Předměstí
Ke Tvrzi 235
530 03 Pardubice
www.ddpardubice.cz

• Dětský domov Polička 
Bezručova 1250
572 01 Polička
www.ddpolicka.cz