Pověřené osoby

Osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Vedle orgánů sociálně-právní ochrany dětí uvedených v § 4 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále zákon o SPOD), mohou sociálně-právní ochranu vykonávat rovněž tzv. pověřené osoby. Jedná se o právnické a fyzické osoby, které jsou výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny na základě rozhodnutí. Toto rozhodnutí vydává ve správním řízení krajský úřad příslušný dle sídla žadatele.

Fyzické či právnické osoby mohou žádat o pověření k výkonu SPOD pro činnosti, jež jsou uvedeny v § 48 odst. 2 zákona o SPOD

Pověřené osoby na základě vydaného pověření mohou:

 • Vyhledávat děti, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí (tj. děti uvedené v § 6 zák. o SPOD) – § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD
 • Pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě dle 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD – § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD
 • Poskytovat nebo zprostředkovat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD – § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD
 • Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD  – § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD
 • Vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku dle § 31 a § 32 zákona o SPOD – § 48 odst. 2 písm. b) zákona o SPOD
 • Zřizovat a provozovat zařízení sociálně-právní ochrany uvedená v § 39 zák. od SPOD – § 48 odst. 2 písm. c) zákona o SPOD
  • Zařízení odborného poradenství pro péči o děti – § 40 zákona o SPOD
  • Zařízení sociálně výchovné činnosti – § 41 zákona o SPOD
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – § 42 zákona o SPOD
  • Výchovně rekreační tábory pro děti – § 43 zákona o SPOD
 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o SPOD – § 48 odst. 2 písm. d) zákona o SPOD
 • Převzít zajišťování přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§11 odst.2),  provádět přípravy žadatelů  o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům –  48 odst.2 písm. e) zákona            o SPOD
 • Poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče – § 48 odst. 2 písm. e) zákona o SPOD
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče – § 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD
 • Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – § 48 odst. 2 písm. g) zákona o SPOD
 • Vyhledávat děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – § 48 2 h) zákona o SPOD

Pověřené osoby nejsou oprávněné vykonávat sociálně-právní ochranu v jiném rozsahu, než je uvedeno. (§ 48 odst. 3)

 

Kontaktní osobou pro osoby pověřené výkonem SPOD v Pardubickém kraji je

Mgr. Petra Kohoutková  

petra.kohoutkova@pardubickykraj.cz

tel.:

Osoby pověřené výkonem SPOD v Pardubickém kraji:

• Amalthea z.s.
Městský park 274
537 01 Chrudim
www.amalthea.cz

• Bonanza, z.ú.
Vendolí 18
569 14 Vendolí
www.osbonanza.cz

• Salesiánský klub mládeže, z.s. 
Centrum Don Bosco
Zborovské náměstí 2018
530 02 Pardubice
www.dozivota.cz

• Centrum J.J. Pestalozziho
Štěpánkova 08
537 01 Chrudim
www.pestalozzi.cz

• DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice
www.darops.cz

• Dětské centrum Svitavy 
U Kojeneckého ústavu 520
568 02 Svitavy
www.dc-svitavy.cz

• Dětské centrum Veská
Veská č.p. 21
533 04 Sezemice
www.dceska.cz

• Děti patří domů, z.s.
náměstí Míru 108/28
568 02 Svitavy
www.detipatridomu.cz

• Dobrá rodina o.p.s. 
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
www.dobrarodina.cz

Pobočky Dobrá rodina o.p.s. v Pardubickém kraji:
Jana Palacha 324
530 21 Pardubice

Lanškrounská 381/5
568 02 Svitavy

• Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl

• Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3
571 01 Moravská Třebová
www.mtrebovacharita.cz

• Oblastní charita Polička
Vrchlického 16
572 01 Polička
www.policka.chartita.cz

• Charita Přelouč
Masarykovo náměstí 48
535 01 Přelouč
www.prelouc.cz

• Oblastní charita Pardubice 
V Ráji 732
530 02 Pardubice
www.pardubice.charita.cz

• Křídla pro pěstouny z.s.
Podlažice 111
538 51 Chrast u Chrudimi
www.kridlapropestouny.cz

• Květná zahrada 
Květná 40
572 01 Polička
www.kvetnazahrada.cz

• Bc. Gabriela Mikulecká
www.gabrielamikulecka.cz

• Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice
www.poradnapardubice.cz

• Šance pro Tebe Chrudim
Štěpánkova 92
537 01 Chrudim
www.sance.chrudim.cz

• Vesta Pardubice z.s.
Čepí 38
533 32 Čepí
www.vestapardubice.cz