ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je určeno dětem tělesně či duševně týraným, zneužívaným, zanedbávaným nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena základní práva dětí.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotnických služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Umístit dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc lze:

  • na základě soudního rozhodnutí
  • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti s OSPOD
  • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti se zákonnými zástupci (v případě, že OSPOD následně vydá souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v ZDVOP)
  • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti s dítětem (v případě, že OSPOD následně vydá souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v ZDVOP)

Délka pobytu dítěte v ZDVOP nesmí zpravidla nepřesáhnout 6 měsíců.

Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti na základě platného soudního rozhodnutí či smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti (včetně souhlasu OSPOD).

Výše státní příspěvku činí na jedno dítě v zařízení na kalendářní měsíc 39 600 Kč. Žádost o státní příspěvek je třeba uplatnit na místně příslušném krajském úřadě a to na předepsaném formuláři.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Pardubickém kraji mají celkovou kapacitu 35 dětí, nachází se v Pardubicích (Fond ohrožených dětí – Klokánek, ZDVOP při Dětském centru Veská), Holících (ZDVOP při Dětském centru Veská) a ve Svitavách (ZDVOP při Dětském centru Svitavy).

https://www.dcveska.cz/zdvop

https://www.dc-svitavy.cz/zdvop/

http://www.fodpardubice.cz/

Kontaktní osoba na krajském úřadě pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

Mgr. Iveta Malá, iveta.mala@pardubickykraj.cz, tel.č.: +420 466 026 493