Obecné informace pro cizince v ČR

Migrační a azylová politika jsou zahrnuty v působnosti Ministerstva vnitra ČR. Souhrnné informace o pobytu v ČR pro občany EU a jejich rodinné příslušníky i pro občany tzv. třetích zemí jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Informace tu jsou k dispozici v češtině, ale i v angličtině a ukrajinštině. Najdete zde aktuality o možnosti jazykových kurzů, informační publikace, úplné znění zákona o pobytu cizinců i další odkazy týkající se ubytování, zaměstnavatelů a škol.

Odbor azylové a migrační politiky spadá pod Ministerstva vnitra ČR. Tento odbor působí v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců a vydávání víz pro cizince. Více informací je k dispozici na webových stránkách odboru.

Informace ohledně humanitární dávky a zdravotního pojištění jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Souhrnné informace k různým oblastem, které se týkají osob z Ukrajiny, jsou k nalezení na tomto odkazu a také na https://www.nasiukrajinci.cz/.

Organizace zaměřující se na pomoc cizincům v Pardubickém kraji

Most pro o. p. s. https://mostpro.cz/

Organizace Most pro o. p. s. poskytuje odborné poradenství pro cizince a jejich rodiny pobývající v České republice, a to jak ambulantně, tak terénní formou. Zajišťuje jazykové kurzy češtiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Za kurzy účtuje nízké poplatky. Lze využít služeb tlumočníků do bulharského, mongolského, ruského, rumunského, anglického, ukrajinského a vietnamského jazyka. V nabídce služeb organizace jsou i jazykové kurzy češtiny, doučování a volnočasové aktivity pro děti cizince. Organizace pravidelně pořádá vzdělávací akce.

Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji https://www.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/

Organizace spadající pod Ministerstvo vnitra ČR se zaměřuje na odborné sociální či právní poradenství pro cizince a jejich rodinné příslušníky. Poskytuje bezplatné kurzy českého jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Tlumočníci mohou pomoci při základních úkonech spojených s potřebou tlumočení například u lékaře, nebo na úřadě v rámci poskytování odborného sociálního poradenství.

Centrum na podporu integrace cizinců pořádá Adaptačně-integrační kurzy, které pomohou cizincům seznámit se s každodenním životem a hodnotami české společnosti a její kulturou.

Kalyna – komunitní uprchlické centrum http://www.kalyna.cz/

Organizace Kalyna – komunitní uprchlické centrum vznikla v Pardubicích v nedávné době jako reakce na příchod uprchlíků z Ukrajiny. Jejím cílem je vytvořit důstojné podmínky pro život uprchlíků a jejich rodin v českém sociokulturním prostředí do doby, než se budou moci vrátit do své země. Organizace nabízí individuální poradenství, kurzy českého jazyka pro děti i dospělé, pomoc v oblasti bydlení a práce, psychologickou pomoc a volnočasové aktivity. Pravidelně se pořádají akce, workshopy a jiná setkání, která jsou komunitního charakteru a napomáhají vzájemnému soužití ve městě.