Obecné informace pro cizince v ČR

Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy českého jazyka pro cizince jsou určeny cizincům, kteří chtějí získat základní znalost českého jazyka, nebo si dosavadní znalost rozšířit. Kurzy bývají rozděleny dle úrovně: začátečník, mírně pokročilý, pokročilý.

Kurzy lze navštěvovat jak bezplatně, tak placené. Bezplatně je nabízí Centrum na podporu integrace cizinců Pardubického kraje, za mírný poplatek je nabízí organizace Most pro o.p.s. a dále soukromé jazykové školy, nebo soukromí lektoři.

 

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“

Od 1. 1. 2021 má každý cizinec třetí země, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, či trvalému pobytu na území ČR, povinnost absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra ČR je přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká.

Kurz se zaměřuje na orientaci v české společnosti, předání základních informací, orientaci v právech a povinnost, seznámení se s hodnotami české společnosti a kulturou.

Kurzy zajišťují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je po celé ČR celkem 18 a je na uvážení dotčeného, u něhož kurz absolvuje. Kurz, který není pořádán Centrem na podporu integrace cizinců dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Více na webových stránkách Centra na podporu integrace cizinců.

 

Poradenství

Každá osoba, ocitající se v obtížné životní situaci, má právo na poradenství. Cizinci žijící na území Pardubického kraje mohou využít služeb organizací zaměřujících se na pomoc cizincům. Služby jsou poskytovány zdarma, a to jak ambulantně, tak terénní formou. V rámci svých služeb nabízí sociální poradenství, právní pomoc, tlumočení a doprovody. Jsou jimi služby Most pro o.p.s., který má i aktivity zaměřené na rodiny a děti. Druhou službou v Pardubickém kraji je Centrum na podporu integrace cizinců.

 

Tlumočení pro cizince

Cizinci v Pardubickém kraji mohou využití bezplatné služby organizací Most pro o. p. s., nebo Centra na podporu integrace cizinců při základních úkonech spojených s potřebou tlumočení například u lékaře, nebo na úřadě v rámci poskytování odborného sociálního poradenství. Mimo tento rámec si cizinci musí vyhledat soukromé tlumočníky, k soudu jsou potřeba soudní tlumočníci.