Odborná pomoc a poradenství

Lex Ukrajina

Lex Ukrajina je souhrnný název pro tři zákony, které vytvářejí legislativní rámec pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR. Zákony upravují zejména právní status uprchlíků (udělování dočasné ochrany, přístup na trh práce nebo ke zdravotní péči), sociální zabezpečení uprchlíků (humanitární dávka, zajištění ubytování) a přístup žáků ke vzdělávání a péči o děti (dětské skupiny). Vzhledem [...]

Včelka – sociální pomoc lidem z Ukrajiny

Pardubice – Jste osoba s postižením sluchu a týká se vás konflikt na Ukrajině?

Psychosociální a psychoterapeutická pomoc v Pardubickém kraji

Pardubice Most pro – Máte problémy? Pomůžeme vám s nimi!

Pardubice – nabídka služeb rané péče

Nabídka telefonických/on-line služeb Centra pro dětský sluch TamTam pro Ukrajince v ČR

Pomoc v ČR pro lidi užívající alkohol, drogy, hrající hazardní hry a s dalšími závislostními problémy

Leták určený příchozím z Ukrajiny, kteří by potřebovali adiktologickou pomoc. V úvodní části Jak a kde hledat pomoc? obsahuje odkazy na weby pomáhajících služeb a dále poskytuje vysvětlení k jednotlivým typům služeb v síti bezplatné pomoci v ČR.