Osoba účastnící se akce bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech instituce, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnost instituce.