Mateřská centra

Terminus technicus MATEŘSKÉ CENTRUM jsme převzali z Německa, kde se používá termín „Mütterzentrum“. Mateřská centra zakládají především matky na mateřské dovolené, proto ten důraz na matku, která vedle své mateřské role vstupuje aktivně na pole občanské společnosti.

Název zdůrazňuje aktivní matku, ale neznamená to, že centra jsou určená jen jim. Naopak mateřská centra jsou otevřená všem členům rodiny a všem generacím.

Mateřská centra jsou zakládána především s cílem vytvořit otevřený prostor pro sdílení a svépomoc jako prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti.

Zdroj: Síť pro rodinu