Parádní kraj

Webová platforma pro rozvoj a inovace v Pardubickém kraji www.paradnikraj.cz vybízí k zapojení.

Odborný tým Parádního kraje nabízí prostřednictvím webového portálu www.paradnikraj.cz pomoc koncipovanou podle potřeb těch, kdo se o ni přihlásí. Poradí se získáním prostředků, propojí s optimálními partnery. Inovátoři tak mají zajištěnou všestrannou podporu, která jim zajistí čerpání financí, zdárný průběh a završení projektů.

Co je to PARÁDNÍ KRAJ?

  •  Komplexní univerzální interaktivní komunikační portál Parádního Pardubického kraje. Informační, kontaktní, administrativní, organizační, poradenský, osvětový, inspirativní… Není možné vyjmenovat všechny funkce a role, které portál www.paradnikraj.cz plní. Už proto, že jde o stránky flexibilní. Je počítáno se změnami a rozšiřováním podle potřeb zapojených subjektů, vývoje společenské a hospodářské situace apod.
  • Komunikační brand, tedy značka projektu, s nímž budou veškeré aktivity spojovány.

Jaké jsou primární cíle všech aktivit Parádního kraje?

  • Docílit toho, aby byl region v povědomí veřejnosti chápán jako perspektivní pro realizaci plánů všeho druhu. Podnikatelských, profesních i osobních.
  • Propojovat firmy, obce, školy a jednotlivé občany.
  • Představit kraj jako území, které již nyní prosperuje a bude se nadále rozvíjet díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu, vzdělání a studiu, kreativitě a podnikavosti obyvatel.

Co Parádní Pardubický kraj firmám, výzkumným pracovištím, školám všech stupňů, obcím a dalším nabízí?

  • Propojování subjektů, které se zapojí, s relevantními organizacemi, institucemi či agenturami. Tedy se všemi, kdo mohou s realizací inovačních plánů a vizí pomoci.
  • Poradenství ve všech oblastech: od vyřizování administrativních náležitostí po strategie, kreativitu, marketing, vedení agendy…
  • Infoservis o nejaktuálnějším projektovém dění v kraji, řadu databází/seznamů a informační rozcestník k potřebným zdrojům.

KAMPAŇ TVOŘÍME PARÁDNÍ PARDUBICKÝ KRAJ

S tímto zastřešujícím sloganem spustil Parádní kraj kampaň, jejímž cílem je vybídnout k zapojení firmy, výzkumná pracoviště, školy všech stupňů, obce i všechny ostatní, kdo chtějí přispět k tvorbě svého Parádního kraje. Inovátory, kteří chtějí usilovat o to, aby byl jejich kraj ještě parádnější, než je. Seznámit veřejnost s probíhajícími aktivitami, získat podporu a sympatie.

Na stránkách www.paradnikraj.cz bude kampaň probíhat dlouhodobě. Souběžně je ve vlnách plánována silná regionálně cílená komunikace (on-line, tisk, rozhlas, venkovní reklama, sociální sítě, PR…). Se sloganem Tvoříme Parádní Pardubický kraj se tak budou občané Pardubického kraje setkávat takřka denně.